Nya etiska regler – vi har lösningen

Kontaktas Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon mot konsument har kommit att utgöra god sed vid all typ av telefonförsäljning enligt MFL §5 och §6. De etiska reglerna har bidragit till att utveckla och bibehålla telefonförsäljningskanalen i Sverige genom åren.

Från och med 2017-01-01 har reglerna uppdaterats och vi vill därför gärna delge dem till dig. Du hittar hela regelverket nedan. Även om de är omfattande så kan du som kund till Online vara trygg med att Online följer dem men det finns även ett par punkter som omfattar dig som uppdragsgivare. Detta gäller inte minst punkten 5 som är ny från och med 2017 och som lyder ”Uppdragsgivaren, eller Kundkontaktcentret för Uppdragsgivarens räkning, ska till Konsumenten skicka en bekräftelse på avtalet och dess innehåll inom fem arbetsdagar”. Du som uppdragsgivare ansvarar för att detta sker.

Självklart kan Online hjälpa dig med detta på följande sätt:

  • Vi kan omgående efter att order är registrerad skicka ut ett SMS i vilket det finns en länk till en landningssida där dina avtalsvillkor framgår.
  • Vid de tillfällen där SMS inte är möjligt att skicka eller SMS studsar kan vi skicka ut villkoren per e-post om sådan finns eller per brev.

Med andra ord slipper du bygga interna system för detta samtidigt som bekräftelsen i det närmaste skickas ut i realtid efter samtalet, något som förstärker kundupplevelsen.

Vill du veta mer och starta upp processen? Kontakta oss!

Etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument 2017-01-01