10  TIPS  FÖR  DIG  SOM  VILL OUTSOURCA  KUNDSERVICE

Outsourcing av kundservice, eller att outsourca kundtjänst, är idag en kritisk komponent i företagsstrategier på den globala marknaden. Med potentiella fördelar som kostnadsminskning, effektivisering och ökad flexibilitet, är det ett arbetssätt som inte kan ignoreras. För att maximera fördelarna krävs dock en genomtänkt plan, skickligt genomförande och noggrann uppföljning.

I denna artikel, som lanseras nu vid årsskiftet 2023/2024, ger vi:

10 grundläggande tips för att outsourca kundtjänst effektivt:

  1. Tydliga mål: Definiera specifika mål med outsourcingen, såsom kostnadsreducering eller förbättrad kundupplevelse ska ge er i förhållande till nuläget.
  2. Rätt partner: Välj en partner med beprövad erfarenhet inom kundservice, baserat på deras kompetens, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och referenser.
  3. Effektiv kommunikation: Utveckla en kommunikationsstrategi som garanterar tydliga riktlinjer och smidig kontakt mellan ditt företag och outsourcing-partnern.
  4. Utbildningsplan: Utarbeta en plan för att utbilda outsourcing-partnerns personal om företagets produkter, tjänster och kultur.
  5. Service Level Agreement (SLA): Skapa ett SLA som tydligt definierar förväntningar, ansvarsområden och tidsramar och som är förankrat i målbilden.
  6. Testa processer: Genomför tester för att säkerställa att system och processer är robusta och fungerar effektivt.
  7. Utvärderingsplan: Implementera en plan för att kontinuerligt övervaka och utvärdera outsourcing-partnerns prestanda mot SLA.
  8. Säkerhet och integritet: Se till att outsourcing-partnern har starka säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information.
  9. Utvärdering och optimering: Genomför regelbundna utvärderingar och justeringar för att förbättra processerna tillsammans med partnern. Använd verktyg som SWOT-analyser och kundundersökningar för insikter.
  10. Kontinuerlig utbildning: Genomför regelbunden utbildning för att hålla outsourcing-partnern uppdaterad med nya produkter, tjänster och kundservicekompetenser.

Enligt en studie av HBR, kan företag som framgångsrikt outsourcar sin kundservice minska sina driftskostnader med upp till 30% samtidigt som de förbättrar kundnöjdheten.

För ytterligare insikter och framgångshistorier, besök vår kundservicesida eller läs vårt case om hur vi har arbetat med en av våra uppdragsgivare. Vi erbjuder anpassade lösningar för företag som vill outsourca sin kundservice eller kundtjänst. Kontakta oss för mer information och för att se hur vi kan hjälpa ditt företag att nå sina mål.

Källor:

CIO. ”10 Tips for Successfully Outsourcing Your Customer Service.”

Deloitte. ”Outsourcing Customer Service: A Strategy for Managing Costs and Improving Service Levels.”

Harvard Business Review. ”The Pros and Cons of Outsourcing Customer Service.”

Entrepreneur. ”10 Steps to Outsourcing Customer Support.”

Forbes. ”The Top 10 Dos and Don’ts of Outsourcing Customer Service.”

keyboard_arrow_up