2021 års lärdom: Våga ställa krav

Det har varit ett tufft år för många, men vi blickar tillbaka på året som gått och inser att en del konsekvenser av pandemin ändå fört något gott med sig – och bidragit med värdefulla insikter.

Att kunna jobba hemifrån är givetvis en lyx som inte alla arbetare i alla branscher kan dra nytta av. För våra medarbetare har det dock varit möjligt, och det har fört med sig flera fördelar. Mer flexibilitet har bidragit till bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Livspusslet har blivit enklare vad gäller allt från hämtning på förskola till mindre tid i bil eller kollektivtrafik. Inte minst är detta positivt för miljön.

Som företag kan vi också konstatera att vi faktiskt inte behöver så stora lokaler vi alltid haft. Om våra medarbetare mår bättre av en annan typ av arbetsliv, varför skulle vi neka dem det och lägga stora kostnader på en kontorsmiljö som skulle kunna se helt annorlunda ut och vara betydligt mindre kostsam? Om vi tänker om och frigör resurser kan vi skjuta till på andra områden i det nya arbetslivet, exempelvis i form av arbetshjälpmedel och andra stöd.

Men vad händer då när vi tänker om och arbetslivsvardagen tar en ny form?

Vi vet sedan länge att kommunikation är helt avgörande på en arbetsplats för att medarbetare ska känna sig delaktiga och uppskattade. Det kan handla om korta digitala samlingar på morgonen och briefings om dagens prioriteringar eller agenda, om en nära dialog mellan personal och chefer eller om regelbundna uppdateringar om företagets utveckling och riktning. Vi jobbar aktivt med att försöka anpassa kommunikationen till varje individs behov. En del mår bra av korta men regelbundna avstämningar medan andra behöver mer utrymme att arbeta självgående – och det är vår uppgift som arbetsgivare att erbjuda båda delarna.

Det finns dock en del av vårt kommunikationsuppdrag som det blivit extra tydligt för oss under pandemin att vi verkligen måste vara noga med och bli bra på: att våga ställa krav. Och tvärtemot vad somliga kanske tror så handlar det inte om att vi inte litar på våra medarbetare när de sitter hemma och jobbar. Däremot vet vi med oss att arbetet blir långt mycket enklare för dem om de har tydliga målsättningar och direktiv vad gäller prioriteringar, mål och fokus. Vår personal kan jobba jättehårt dag ut och dag in, men om de är osäkra på om det de gör blir rätt eller om de inte vet hur de ska prioritera sina uppgifter så kommer resultatet ändå inte att bli bra.

Tydliga krav bidrar till framgång och välmående

Brist på tydlighet leder till osäkerhet och stress. För vissa blir resultatet minskat självförtroende och en motvilja att ta eget ansvar, och för andra blir det en otroligt tärande situation med risker som utbrändhet som följd. Genom att ställa tydliga krav kan vi hjälpa våra medarbetare att jobba självständigt, och samtidigt minska deras stress radikalt. Aldrig tidigare har detta varit så tydligt som under pandemin.

Vårt mål är att genom tydlig kravsättning visa på vikten av varje enskild medarbetare och deras arbete. Med en nära dialog och gemensam målsättning kan vi göra det roligt att arbeta mot gemensamma och individuella mål. På så vis kan vi alla njuta av bättre balans i livet utan att behöva känna oss otillräckliga i vårt arbete – för vi vet vart vi är på väg, och vi vet att även om vi sitter ensamma på hemmakontoret så är vi på väg dit tillsammans.

Läs mer om oss och vår historia här

keyboard_arrow_up