Behov av system för skriftliga avtal? Vi har det!

Signmenow är för dig som behöver ett system för att hantera skriftliga avtal i samband med telefonförsäljning. Klicka här för att komma direkt till Signmenow

Den 1 september 2018 ska varje beställning som görs på telefon bekräftas skriftligen av konsumenten för att avtalet ska vara bindande. Om konsumenten inte skriftligen har accepterat ett anbud så blir denne inte betalningsskyldig ifall näringsidkaren trots allt levererar produkter eller tjänster. I korthet ska avtalet som konsumenten ska bekräfta motsvara vad som framkommit under samtalet. Detta innebär i sin tur att det motsvarar den idag muntliga orderbekräftelsen som idag görs.

Signmenow (www.signmenow.online) är ett kommersiellt system som kan användas av alla företag som behöver hantering av skriftliga avtal i samband med telefonförsäljning. Signmenow gör det tryggt och enkelt sätt för kunden att bekräfta sina personuppgifter, läsa avtalet och bekräfta det. Systemet är utvecklat på 25 års erfarenhet av telefonförsäljning och kunskap om hur viktigt det är för kunden att få korrekt, relevant och lättillgänglig information för att kunna fatta rätt beslut.

Signmenow kan köpas av alla företag även om man inte köper några andra av Onlines tjänster.

Online ser positivt på att skriftliga avtal införs då vi anser att detta kommer öka kundupplevelsen av ett varumärke och skapa en högre lojalitet. Vi tror även att den ånger som idag uppstår inom 14 dagar blir lägre vilket i sin tur innebär lägre administrativa kostnader. De kunder som ångrar sig kommer göra det i samband med processen ovan vilket gör det möjligt att i närtid sätta in anti-churn insatser.