50% ökning

av att gå från brev till digital anmälan.

20% ökad livslängd

på kunder som betalar via autogiro jämfört med faktura.

87% lägre kostnad

med digital autogiroanmälan jämfört med brev.

Vi hjälper dig att förlänga dina affärer.

Med digital autogiroanmälan gör du det enklare för dina kunder och dig själv samtidigt som du gör det lättare för dina kunder att betala. Och kunder som upplever en enkel kundrelation stannar kvar längre.

Kundcase 1

Vid digitaliseringen av automedgivande hos ett försäkringsbolag ökade andelen signerade autogiromedgivanden från 40 till 60 % hos de kunder som tidigare fått ett postalt utskick. Den totala kundlivslängden ökade därmed avsevärt vilket medförde en intäktsökning med cirka 3 %

Kundcase 2

Efter utbildning på cirka 15 minuter i Signmenow kunde varje kundserviceagent hos ett elbolag under pågående kundsamtal skicka ut en digital autogiroanmälan. Nära 80 % av kunderna returnerade ett medgivande. Kostnaden för att inhämta ett medgivande sjönk från 130 kr/st till 21 kr/st.

Vill du veta mer?

Vill du sälja dina varor på ett sätt som infriar dina kunders förväntningar och lägger grunden för att långvarigt kundförhållande?

Ta emot!

Fyll i!

Skicka in!

  • Mottagare skickas in i SMN via fil eller API.
  • Skräddarsytt meddelande skickas ut.
  • Via SMS eller/och e-post.
  • Alla kunduppgifter är förifyllda.
  • Kunden anger själv bankkontouppgifter.
  • Inbyggd kontroll av kontouppgifter.
  • Anmälan signeras med Bank-ID.
  • Kopia på avtal skickas till kund.
  • Inhämtade anmälningar skickas till er.

Vi gör det enkelt – kom igång direkt!

Vi sätter upp layout, texter och certifikat.

Du bestämmer när och vilka kunder får sms eller e-post med möjlighet att anmäla sig till autogiro.

Anmälningar levereras till dig för vidare anmälan till Bankgirocentralen.

Affärsmodell

Obegränsat antal användare, obegränsat antal utskick, inga volymkrav

En debitering per utskickad autogiroanmälan till kund.
En debitering per signerad autogiroanmälan av kund.
En fast avgift per månad.
Inga övriga avgifter för löpande användning av verktyget.
Startavgift 5000 kr, för setup, exkl. BankID-certifikat.
Löpande avtal med en månads uppsägningstid.

Om Signmenow

Signmenow är en friktionsfri helhetslösning för dig som tecknar digitala avtal med dina kunder, vill erbjuda återkommande betalningar smidigt och följa upp dina kundrelationer med kundundersökningar. I ett enda smidigt flöde. Genom att göra just det kan Signmenow öka konverteringen, höja kundupplevelsen och förlänga kundlivstiden.

Tre moduler i ett verktyg

Signering

Skapa det digitala avtal kunden ska signera och anpassa efter din varumärkesprofil. Koppla till ditt erbjudande och skicka ut i samband med att kunden beställer. Följ i realtid hur avtal signeras och skickas vidare till ditt kundsystem. Följ upp ej påskrivna med påminnelser eller ta direkt kontakt med kund.

Betalning

Erbjud kunder som bekräftat sitt avtal att i samma flöde välja mellan olika betalningsalternativ som e-faktura, autogiro och kortbetalning för att fullfölja affären. Erbjud kunden de alternativ som du vill ska finnas möjliga och förstärk redan från början din kundrelation.

Feedback

Följ upp dina kundrelationer med undersökningar via SMS. Lägg upp obegränsat antal NPS-, CSAT- eller CES-undersökningar och se utvecklingen och detaljerad statistik live.  Kunder tycker gärna till, ofta svarar 40%, på undersökningar via SMS-fråga. Hitta förbättringsmöjligheter som ger ökad försäljning, lojalitet och kundlivstid.

Insikter

keyboard_arrow_up