ELITIDROTTARE FÅR ETT HÅLLBART ARBETSLIV PÅ ONLINE

Genom att individanpassa arbetssituationen för elitidrottare som arbetar på Online i Umeå så visar företaget att det går att ha ett heltidsarbete och samtidigt verka som elitidrottare i till exempel ett ishockeylag. Företagets vision är att skapa en arbetsplats som får privatlivet att fungera med arbetet på företaget.

Få kan leva professionellt på sin idrott. Idrottare behöver ofta kombinera arbetsliv med sin idrottssatsning. Målet kan vara att i framtiden kunna leva på sin sport men för att nå dit krävs både tid och ekonomiska resurser.  Många som vill göra en idrottskarriär har svårt att hitta ett arbete som fungerar praktiskt för individen, arbetsgivaren och idrottsklubben.

En idrottssatsning innebär att träningar, tävlingar och inte minst återhämtning behöver läggas på tider som kräver att en arbetsgivare visar förståelse och har möjlighet att anpassa arbetstider och arbetsuppgifter. Vid en bortamatch kan personen behöva sluta tidigare eller kommer hem sent på natten. Att nästa dag gå till jobbet kan påverka både återhämtning och prestation.

Många klubbar och föreningar har svårt att hjälpa sin idrottare med försörjning. För idrottaren kanske det finns goda möjligheter att utvecklas men kan inte satsningen kombineras med studier eller arbete kan denne tvingas ge upp sin satsning.

Sedan ett par år har Online ett väl fungerande samarbete med flera idrottsföreningar i Umeå. Vi hjälper idrottare förverkliga sin målsättning och utveckla sin fulla potential. Vi gör det genom att erbjuda ett hållbart arbetsliv:

  • Föreningen får möjlighet att erbjuda sysselsättning till sina idrottare vilket underlättar i värvning av potentiella framtidsstjärnor.
  • Idrottaren får ett arbetsschema som utformas efter träningar, matcher och möjlighet att återhämta kroppen efter en sliten tävling borta.
  • Vi vet att elitidrottare är värdefulla då de på arbetet vill prestera sitt bästa utifrån givna förutsättningar. Elitidrottare har en vilja att alltid utvecklas, är vana att få coachning och stöttning, samt är vana att arbeta målfokuserat.

Vårt projekt med idrottsföreningar i Umeå är en del av ett större projekt inom hela Online. Vi utvecklar en arbetsplats där vi i framtiden anpassar varje individs arbete så att det blir hållbart, så att det passar med privatlivet och familjen. Precis som elitidrottaren har möjlighet att ta en planerad sovmorgon så ska en småbarnsförälder kunna planera in en sovmorgon i perioder av tuffa nätter. Detta omfattar inte bara individanpassade scheman utan inkluderar även möjligheten att växla mellan att arbeta hemma och att arbeta på något av våra kontor. Vi menar att varje individ får de bästa förutsättningarna att lyckas när privatlivet harmoniseras med arbetslivet.

Morgondagens arbetsrelationer kommer i ännu större utsträckning att bygga på förtroende och en vilja att utveckla både företaget och privatpersonen. På Online byggs denna tillit genom en arbetsmiljö som bygger på öppenhet, en tydlig ansvarsfördelning samt en tro på att varje anställd alltid vill bidra till sin och företagets framgång.

keyboard_arrow_up