Emotionell Intelligens och AI: Framtiden för Kundservice 2024

Nyckeln till en sömlös upplevelse ligger i att hitta den rätta balansen mellan digital och mänsklig kundservice.” – Hospitality Insights, EHL

Under 2024 lär sättet man utför kundservice genomgå stora förändringar. AI:s framväxt tar inte över, utan kompletterar snarare det mänskliga samspelet. Vi tror att samverkan mellan mänsklig empati och AI:s effektivitet formar en ny era för kundservice. Trenderna visar på styrkan i denna kombination, som skapar en friktionsfri kundupplevelse som inte enbart fokuserar på kostnadseffektivitet, men som framför allt sätter effektiv kundinteraktion i första rummet.

Trender:

 • Proaktiv kundservice: Övergången från reaktiv till proaktiv kundservice är betydande. Företag förutser nu aktivt kundernas behov och problem, vilket leder till positivare kundupplevelser.
 • Emotionell intelligens inom kundservice: Trots AI:s framväxt, är den emotionella intelligensen och empatin hos människor oersättlig. Den mänskliga faktorn i kundinteraktioner är avgörande för att bygga varaktiga kundrelationer.
 • Omnichannel-upplevelse: Sömlös integration av tjänster över olika kanaler är nödvändig. Det garanterar en konsekvent och oavbruten kundupplevelse, oavsett plattform.

Idag handlar diskussionen inte längre om att AI ersätter människor, utan snarare om hur AI kan förstärka mänskliga förmågor. De nya AI-teknologierna effektiviserar visserligen kundservicen, men de saknar fortfarande den finstilta förståelsen och empatin som människor kan erbjuda. Här blir förmågan att balansera teknologisk expertis med mänsklig närhet avgörande.

Personliga kundresor: AI ökar möjligheterna för ökat engagemang

Personliga kundresor har länge varit nyckeln till att förbättra och förankra kundrelationer. De avser skräddarsydda upplevelser som företag skapar för varje enskild kund baserat på deras preferenser, tidigare interaktioner och beteende. Detta tillvägagångssätt går bortom en ”alla passar”-modell och erkänner att varje kund är unik och uppskattar tjänster som beaktar deras individualitet.

Exempel:

Tänk ett detaljhandelsföretag. Med hjälp av AI analyserar företaget kundens tidigare köp, surfhistorik och preferenser. När kunden besöker webbplatsen igen, möts de av personliga produktrekommendationer, skräddarsydda rabatter och innehåll som är relevant för deras intressen. Om de tar kontakt med kundservice har agenten redan denna kontextuella information, vilket möjliggör mer relevant och omedelbar hjälp. Idén är ingalunda ny men lär fullt kunna blomma ut på plattformar och hos företag som omfamnar möjligheterna som teknologin nu ger möjlighet till.

Fördelar med personliga kundresor:

 • Ökad kundnöjdhet: Personliga interaktioner är mer benägna att tillmötesgå kundernas specifika behov och preferenser, vilket leder till högre kundnöjdhet.
 • Förbättrad kundlojalitet: Kunder som känner sig förstådda och värderade är mer benägna att utveckla en lojalitet till ett varumärke, vilket leder till återkommande affärer och långsiktiga relationer.
 • Förbättrat engagemang: Personalisering kan leda till mer meningsfulla och engagerande interaktioner, vilket uppmuntrar kunder att tillbringa mer tid med varumärket och utforska fler erbjudanden.
 • Högre konverteringsfrekvenser: Anpassning av kundresan kan leda till bättre konverteringsfrekvenser eftersom kunder är mer benägna att reagera positivt på personliga rekommendationer och erbjudanden.
 • Effektivare service: Genom att förstå kundbehoven i förväg kan företag tillhandahålla snabbare och effektivare service, vilket minskar tiden för att hantera olika kundinteraktioner.

En studie av Epsilon visade att 80% av konsumenterna är mer benägna att göra ett köp när varumärken erbjuder en personlig upplevelse som utgår från kundens preferenser. OBS! Detta avser inte endast erbjudanden utan kanske framförallt val av kommunikationskanal, tonalitet och formuleringar. Allt för att kunden ska känna att företaget kommunicerat på ett sätt som utgår från kunden.

Sammanfattningsvis är personliga kundresor en avgörande del av kundservice 2024, och erbjuder många fördelar för både kunder och företag. Genom att kombinera AI och mänsklig insikt kan företag leverera upplevelser som inte bara är effektiva, utan också djupt rotade med individuella kundpreferenser, vilket driver engagemang, lojalitet och affärstillväxt.

Mänskligt-AI-samarbete inom kundservice: Förbättrar förmågor och ökar effektivitet

Mänskligt-AI samarbete inom kundservice är det symbiotiska förhållandet mellan kundservicemedarbetare och artificiell intelligens-teknologi. Syftet är att dra nytta av styrkorna hos båda – AI:s effektivitet och förmåga att bearbeta data, tillsammans med mänsklig empati, förståelse och komplex problemlösning.

Exempel:

Föreställ dig ett kundservicecenter för ett telekommunikationsföretag. AI-baserade chattbotar tar hand om initiala kundförfrågningar, använder naturligt språk för att förstå och svara på grundläggande frågor eller felsökning av vanliga problem. När en mer komplex fråga uppstår som AI inte kan lösa, eller när en kund önskar prata med en människa, överförs ärendet sömlöst till en mänsklig agent. Agenten har tillgång till konversationens historik och AI-genererade insikter, vilket möjliggör ett mer informerat och effektivt svar.

Fördelar:

 • Förbättrad effektivitet: AI kan snabbt hantera rutinmässiga förfrågningar, vilket frigör mänskliga agenter att fokusera på mer komplexa ärenden. Detta leder till snabbare svarstider och högre övergripande effektivitet inom kundservice.
 • Förbättrad kundupplevelse: AI-verktyg kan ge anpassad information till mänskliga agenter, som sedan kan använda denna data för att erbjuda mer skräddarsydda och empatiska svar till kunder.
 • Kostnadseffektivitet: Genom att automatisera rutinuppgifter minskar AI arbetsbördan för mänskliga agenter, vilket kan leda till kostnadsbesparingar för företaget i form av minskade arbetstimmar och resurser.
 • Datadrivna insikter: AI kan analysera stora volymer av kunddata för att identifiera trender och mönster. Dessa insikter kan informera affärsstrategier och hjälpa till att förbättra den övergripande kvaliteten på kundservicen.
 • Skalbarhet: AI-system kan hantera ett stort antal förfrågningar samtidigt, vilket underlättar för företag att skala upp sin kundserviceverksamhet utan motsvarande ökning av mänsklig personal.

Enligt en rapport från McKinsey & Company kan användningen av AI inom kundserviceoperationer öka effektiviteten med 10-20%. Denna statistik belyser den betydande inverkan som AI kan ha när det integreras i kundservicestrategier.

Sammanfattningsvis är samarbetet mellan människor och AI inom kundservice ett kraftfullt verktyg för företag. Det kombinerar AI:s snabbhet och analytiska kraft med mänskliga agenters nyanserade förståelse, vilket leder till en mer effektiv, personlig och effektiv kundservice. Denna symbios är avgörande för företag som vill förbättra sin kundserviceverksamhet och erbjuda överlägsna kundupplevelser.

Emotionell Intelligens i kundservice: Att förstärka den mänskliga kontakten

Emotionell intelligens (EI) är förmågan hos kundservicepersonal att känna igen, förstå och hantera sina egna känslor, samtidigt som de kan leva sig in i och svara lämpligt på kundernas. Detta människocentrerade tillvägagångssätt är avgörande i en tid som alltmer domineras av digitala interaktioner.

Exempel:

Tänk på en situation där en kund är frustrerad över en försenad produktleverans. En agent med hög emotionell intelligens känner igen kundens frustration, förstår deras situation och kommunicerar på ett sätt som erkänner deras känslor. Istället för att bara erbjuda en standardiserad ursäkt, kan agenten säga: “Jag förstår hur besvikelsen måste kännas för dig, särskilt eftersom du räknade med vårt löfte om att få varan levererad. Låt oss se vad vi kan göra just nu för att ordna detta för dig.” Detta svar tar inte bara upp problemet utan också validerar kundens känslor, vilket leder till en mer positiv interaktion.

Fördelar:

 • Förbättrad kundnöjdhet: När agenter hanterar interaktioner med empati och förståelse känner sig kunderna mer värderade och lyssnade på, vilket leder till högre tillfredsställelse.
 • Förbättrad konflikthantering: Agenter med hög EI är bättre rustade att avdramatisera spända situationer, och omvandla potentiellt negativa upplevelser till positiva.
 • Ökad kundlojalitet: Kunder är mer benägna att stanna lojala till ett varumärke när de känner en äkta mänsklig kontakt och empati från serviceteamet.
 • Positiv varumärkesuppfattning: Emotionellt intelligenta interaktioner bidrar till en positiv bild av varumärket, eftersom kunder ofta delar med sig av sina exceptionella serviceupplevelser till andra.
 • Minskad utmattning hos agenter: EI gynnar också agenterna genom att ge dem färdigheter för att hantera sina egna känslor, vilket leder till lägre stressnivåer och minskad utbrändhet.

En studie av American Express fann att kunder som hade en positiv upplevelse var nästan fem gånger mer benägna att lita på och köpa ytterligare varor från ett företag än de som hade en negativ, vilket belyser betydelsen av emotionellt intelligent kundservice.

Emotionell intelligens inom kundservice är oumbärlig. Den möjliggör mer meningsfulla, empatiska och effektiva interaktioner mellan agenter och kunder, vilket leder till förbättrad kundnöjdhet, lojalitet och ett positivt rykte för varumärket. I ett landskap där teknik alltmer hanterar rutinmässiga interaktioner, blir den mänskliga beröringen som tillhandahålls av emotionellt intelligenta agenter en nyckelskillnad för företag.

Sammanfattning

Trenderna inom kundservice för 2024 belyser en viktig förståelse: tillväxten av AI inom kundservice minskar inte värdet av mänsklig interaktion; den förbättrar det snarare. Genom att kombinera AI-effektivitet med mänsklig empati och förståelse, kan företag skapa en kundserviceupplevelse som inte bara är friktionsfri utan också djupt tillfredsställande. Företag som Online erbjuder lösningar som förkroppsligar det bästa av båda världarna. Denna balanserade strategi är nyckeln till att blomstra i det ständigt föränderliga landskapet inom kundservice.

keyboard_arrow_up