Från kundsupport till kundframgång

För inte så länge sedan sågs kundservice som en oundviklig utgiftspost, en reaktiv funktion som sällan associerades med ordet ”strategisk”. Idag har perspektivet skiftat markant. I en era där produkter och tjänster alltmer liknar varandra blir kundservicens kvalitet ofta den avgörande faktorn. Idag har era kunders röster aldrig varit starkare. De delar sina upplevelser – goda som dåliga – och varje interaktion räknas.

För att nå framgång i denna nya era, krävs en holistisk syn på kundservicens roll i hela kundresan. Det handlar inte enbart om att lösa akuta problem, utan om att skapa en kostnadseffektiv kundservice som aktivt förbättrar hela kundupplevelsen. Detta uppnås genom tre kritiska komponenter:

 1. Förebyggande av kundärenden: Identifiera och minska förekomsten av kundproblem innan de uppstår.
 2. Självservice: Ge kunderna verktyg för att effektivt hjälpa sig själva.
 3. Engagemang och utbildning av personal: Bygga en kultur där medarbetarna är dedikerade till att överträffa kundens förväntningar.

Dessa komponenter är inte bara avgörande för att skapa en effektiv kundservice, utan de är även essentiella för att säkerställa en kontinuerlig och kostnadseffektiv drift. Kundservice omfattar hela kundresan, från det första informationsutbytet till eftervård och support. Genom att adressera dessa områden kan organisationer som ert omvandla kundservice från en kostnad till en strategisk tillgång som genererar värde.

Förebyggande av kundärenden

Det börjar med data. Varje kundinteraktion är en guldgruva av information. Genom att samla in och analysera data från olika beröringspunkter med kunder kan man börja se mönster i kundresan. Utifrån dessa mönster man börja fråga sig varför kunden väljer att interagera. Det kan vara fråga om att upptäcka en vanlig fråga som kunder ofta ställer, vilket kan tyda på en brist i produktinformationen eller i användarmanualen. Eller kanske en ökad frekvens av vissa problem under specifika tider på året, vilket kan signalera säsongrelaterade utmaningar.

Nästa steg är att omsätta insikterna till konkreta åtgärder. Detta kan inkludera:

 • Informationsförbättringar: Uppdatera webbplatsen, produktmanualer och FAQ-sektioner för att inkludera information som proaktivt adresserar de vanligaste frågorna eller problemen.
 • Kundkommunikation: Skapa riktade kommunikationskampanjer för att informera kunder om vanliga missuppfattningar eller för att förbereda dem inför säsongrelaterade utmaningar.
 • Teknisk förbättring: Använda insikter för att identifiera och korrigera brister i produkter eller tjänster, vilket kan minska framtida klagomål och frågor.
 • Feedbackloopar: Inrätta system för att snabbt fånga upp kundfeedback och göra det enkelt för kunderna att rapportera problem, vilket gör att företaget kan agera snabbare.
 • Utbildning av personal: Anpassa utbildningsprogram för kundservicepersonalen baserat på identifierade kunskapsluckor, så att de är bättre förberedda att hantera förutsägbara frågor.

För att detta ska bli mer än bara en engångsanalys, behöver företaget etablera en kontinuerlig process för att samla in och analysera data, omvandla insikter till åtgärder och sedan mäta resultatet av dessa åtgärder. Det är ett cirkulärt förbättringsarbete som ständigt höjer ribban för vad bra kundservice är. Genom att outsourca denna process till en partner som specialiserat sig på detta område, kan ni säkerställa att ert företag inte bara håller jämna steg med utvecklingen, utan är ett steg före.

Självservice 

Den andra frågan gäller identifieringen av kundärenden som kan övergå till självservice. I den digitala tidsåldern är kunderna mer tekniskt kompetenta och förväntar sig snabba, enkla lösningar. Genom att implementera självserviceverktyg, interaktiva FAQ-databaser, med mera, kan kunderna lösa sina egna ärenden utan att väntetid eller öppettider begränsar dem. Vår tjänst garanterar en sömlös integration av dessa digitala lösningar som kompletterar den mänskliga kontakten, och därmed upprätthåller en personlig känsla i kundupplevelsen. Genom att implementera dessa självbetjäningslösningar kan man förvänta sig en mängd positiva effekter på företagets prestationer och kundupplevelsen:

 • Ökad Kundnöjdhet: Tillgänglighet dygnet runt och omedelbar respons via självservice leder till högre kundtillfredsställelse och förbättrat Net Promoter Score (NPS).
 • Lägre supportkostnader: Självbetjäningsalternativ minskar antalet inkommande ärenden till kundservice, vilket i sin tur sänker kostnaden för den totala volymen kundserviceärenden.
 • Förbättrad första kontaktslösning (First Contact Resolution, FCR): Genom att kunderna löser sina egna problem vid första interaktionen, ökar FCR-raten vilket är ett tecken på effektiv service.
 • Minskad belastning på den bemannade kundservicen: Med färre rutinmässiga ärenden till kundservice kan medarbetare fokusera på mer komplexa problem, vilket ökar deras arbetsglädje och produktivitet.
 • Kortare hanteringstider (Average Handling Time, AHT): Genom att förenkla lösningen av vanliga frågor via självbetjäning, minskas de totala hanteringstiderna för kvarvarande ärenden.
 • Ökad konverteringsgrad: En väl utformad självservice kan också agera försäljningsverktyg, där kunder smidigt kan hitta information om produkter och tjänster, vilket underlättar köpbeslut.

Det är dock viktigt att förstå att självservice inte ersätter behovet av personlig kontakt. Den bör ses som en komplementär tjänst som frigör värdefulla resurser och låter er kundservicepersonal fokusera på ärenden där det mänskliga inslaget tillför störst värde. Genom att välja en partner som specialiserar sig på integrationen av dessa system kan ni säkerställa att ni inte bara möter dagens kundförväntningar, utan också förbereder er för morgondagens utmaningar.

Engagemang och utbildning av personal

Det leder oss till den tredje och kanske viktigaste komponenten: skapandet av en engagerad och kundfokuserad personal. Att rekrytera rätt personal är grundläggande, men att behålla och utveckla dem är avgörande. Genom att outsourca er kundservice till oss kan ni vara säkra på att de som hanterar er kundservice får de bästa förutsättningarna att trivas och utvecklas i sin yrkesroll.

Skapande av delaktighet genom organisatorisk arbetsmiljö:

 • Utbildning och Utveckling: Regelbunden och relevant utbildning gör att medarbetarna känner sig kompetenta och värderade. Detta inkluderar såväl teknisk som mjuk kompetensutveckling.
 • Rätt verktyg: Att tillhandahålla verktyg och teknologi för att effektivisera deras arbete och göra dem väl utrustade för att hantera kundens behov.
 • Arbetsmiljö: En väl utformad fysisk och virtuell arbetsmiljö som uppmuntrar produktivitet och är anpassad för att möta de olika behoven hos kundservicepersonalen.

Förstärkning av engagemang genom social arbetsmiljö:

 • Teamkänsla: Att bygga en stark teamkänsla genom teambyggande aktiviteter och evenemang som stärker samhörigheten och arbetskulturen.
 • Coachning och feedback: En kultur där kontinuerlig feedback och coachning är en del av det dagliga arbetet, vilket hjälper medarbetare att känna sig uppskattade och informerade om hur de kan förbättra sig.
 • Uppskattning och erkännande: Erkännande av prestationer och uppmuntran genom belöningssystem och incitamentsprogram som stimulerar ett positivt beteende och prestation.
 • Arbetslivsbalans: Att uppmuntra en hälsosam balans mellan arbete och privatliv, vilket är grundläggande för långsiktigt engagemang och minskad personalomsättning.
 • Inkluderande kultur: En arbetsplats som aktivt arbetar för mångfald och inkludering, där alla känner sig välkomna och värderade.

När dessa aspekter kombineras skapas en dynamisk och engagerad arbetsstyrka som är utrustad för att inte bara möta utan överträffa kundens förväntningar. Vår tjänst siktar på att förädla kundservicemedarbetare till passionerade ambassadörer för ert varumärke, som ser kundinteraktioner som möjligheter att lägga grunden för en varaktig kundrelation. Genom att sätta personalens välbefinnande och utveckling i förgrunden skapar vi en arbetsmiljö där engagemang och prestation går hand i hand, vilket resulterar i en överlägsen kundserviceupplevelse.

Kostnadseffektivitet och kundnöjdhet i balans

Att nå en högre kundupplevelse till en lägre kostnad kan tyckas vara en utopi, men med rätt partner är det en realitet. Genom att använda sig av våra tjänster kan ert företag koncentrera sig på kärnverksamheten medan vi ser till att kundservicens hjul spinner alltjämt – effektivt och utan friktion.

I en värld där kundservice inte längre bara är ett nödvändigt ont, utan ett kraftfullt verktyg för att skilja sig från konkurrenterna, är det avgörande att göra kloka val. Genom att partnerskap med oss kan ni transformera er kundservice till en modern, proaktiv kraft som driver kundnöjdhet och tillväxt.

Är ni redo att omvandla era kundserviceutmaningar till möjligheter? Kontakta oss för en närmare diskussion om hur vi kan hjälpa er organisation att blomstra i kundservicens nya guldålder.

keyboard_arrow_up