Hållbar Teknik

Hållbar Teknik utför golvrenovering med teknik som är skonsam för klimat och miljö samt ger ett beständigt och hållbart golv i både offentliga såväl som privata miljöer.
Online har sedan 2021 stöttat Hållbar Teknik att komma i kontakt med kommuner och regioner för att boka möten. Under två år har över 500 möten bokats med en genomsnittlig mötesbokningsfrekvens på nära 1,0 möten per timme. Vilka är framgångsfaktorerna?
1. Hållbar har haft en tydlig uppfattning om vilka beslutsfattare inom kommunerna och regionerna som borde vara intresserade av deras produkt.

2. Onlines mötesbokare representerar Hållbar Teknik har fått en gedigen kunskap om företagets erbjudande och produkt.

3. Samarbetet mellan Hållbar Teknik och Online har utvecklat personliga relationer mellan företagens medarbetare. På så sätt har utveckling av argumentation, tillvägagångssätt och lojalitet bidragit till en hög konverteringsandel.

Funderar du själv på hur du med aktiv och uppsökande försäljning kan nå ut till fler potentiella kunder? Hör av dig så kan vi resonera om hur vi eventuellt kan hjälpa dig.

keyboard_arrow_up