Medarbetarundersökning 2022 – nu slår vi rekord!

Inför verksamhetsåret 21/22 satte vi nya arbetsmiljömål. I flera år hade vårt Nöjd Medarbetar-Index visat på ’nöjda medarbetare’, med ett index precis under 75, där kategorin ’mycket nöjda medarbetare’ börjar. Ett av våra nya arbetsmål var att vi i år skulle nå hela vägen.

Nu är resultatet här, och vår medarbetarundersökning visar på flera positiva trender – inte minst att vi nått vårt mål. Äntligen nådde vi över gränsen, och mer därtill: med ett Nöjd Medarbetar-Index på 77 kan vi stolt konstatera att våra medarbetare verkligen trivs bra på jobbet.

Andelen anställda på Online som instämmer med påståendet ”jag trivs bra på mitt jobb” hamnar på 94 %, det högsta resultatet någonsin. Även eNPS-värdet, vilket beskriver lojaliteten hos medarbetarna, är det högsta sedan 2018.

Så vad är det som gör att våra medarbetare trivs?

Många lyfter fram kollegorna och gemenskapen: ”Härliga kollegor, transparent organisation. Företaget prioriterar sin personal.” En pekar på ”bra kollegor, chefer som lyssnar och bryr sig,” medan en annan nämner ”arbetsmiljön, känslan av Online i stort”.

Inflytande och känslan av att verkligen bidra återkommer också bland svaren. ”Jag får jobba med roliga uppgifter och människor och känner att jag gör skillnad,” svarar en medarbetare. ”Att jag upplever att jag tillför värdefullt arbete,” säger en annan. En tredje: ”När jag får känna mig delaktig, förstå bakomliggande faktorer och när jag känner att jag gör skillnad i teamet.”

För många handlar det också om något större – om att hjälpa kunder och hitta ett flow. ”När jag känner att jag hjälper såväl kunder som min arbetsgivare,” svarar en medarbetare på frågan om när arbetet är som mest engagerande. ”När jag går in i det så att jag glömmer tiden, när det blir ’wow’-effekt,” säger en annan.

Markant förbättring

När det gäller information och kommunikation internt så ser vi en förbättring i alla svarsalternativ jämfört med förra årets undersökning, och flera har förbättrats markant sedan 2018. Anmärkningsvärt är också förbättringarna vad gäller förutsättningarna för återhämtning, vilket fick något lägre rankning under pandemin.

Gällande arbetsklimat och förväntningar ser vi otroligt höga betyg och en radikal förbättring över tid, framför allt vad gäller bemötande av och förtroende för såväl kollegor som chefer. Här når vi i flera fall upp till nästan 100 %.

Att arbeta hemifrån

Att många trivs bra med att arbeta hemma är tydligt, och nio av tio säger att de vill fortsätta arbeta på distans i någon utsträckning. ”Jag har trivts väldigt bra med att jobba hemifrån och varit på Online så pass länge att det är lätt att ha kontakt med kollegor och chefer utan att träffa dem,” konstaterar en medarbetare, medan en annan svarar på frågan om vad som bidrar till arbetsmiljötrivsel ”att jag kan arbeta hemifrån och om jag behöver stöd så finns det tillgängligt via telefon- eller videosamtal”.

För oss har det nya arbetssättet som pandemin förde med sig blivit en del av en naturlig utveckling, snarare än något tillfälligt. När många andra återigen satte upp tydliga rutiner för kontorsarbete tog vi med oss vad vi lärt oss från pandemitiden och bestämde oss för att fortsätta på samma spår – eftersom vår verksamhet har möjlighet till det så behöver vi inte vända tillbaka klockan.

Det är tydligt för oss att våra medarbetare trivs extra bra tack vare ett nytt slags arbetsliv och den frihet under ansvar som krävs för att hemarbete ska fungera bra – och det är 2022 års medarbetarundersökning också kvitto på. Våra medarbetare uppskattar att inte behöva lägga en lika stor del av lönen på pendling och att slippa den stress som resan till och från kontoret ibland medför, och vi är övertygade om att trygga och tacksamma medarbetare är ännu bättre på vårt uppdrag: att tillföra värde för våra partners och hjälpa dem att bygga kundrelationer.

Utmaningar

Självklart medför även distansarbete vissa utmaningar, och en sådan är den sociala aspekten som trots allt fortsätter att vara viktig och en stark anledning till varför många gärna vill fortsätta att ses regelbundet på kontoret.

Det framgår bland annat i svaren på frågan om när våra medarbetare känner sig som mest engagerade. ”När vi arbetar tillsammans och kommer på nya idéer, helst när vi ses fysiskt,” svarar en, medan en annan säger ”när det är variation på arbetsplatsen, tävlingar, aktiviteter, vanligt jobb. Även när det är mycket folk på kontoret.”

Därför ser vi till att vara på kontoret löpande, gärna varje vecka. Det är just balansen som ger oss ett hållbart och roligt arbetsliv i längden.

Vad är NMI och varför är det viktigt?

Nöjd Medarbetar-Index (NMI) baseras på en helhetsbedömning kring hur nöjda var och en av medarbetarna är med sin arbetssituation, hur arbetsplatsen lever upp till deras förväntningar och hur nära en ideal arbetsplats de anser att den är. Resultatet blir ett index från 0 till 100:

75-100 = Mycket nöjda

55-74   = Nöjda

41-54   = Missnöjda

0-40     = Mycket missnöjda

Överlag är nöjda medarbetare oftast mer produktiva och effektiva, de har lägre antal sjukdagar och är mindre benägna att byta jobb. De pratar dessutom mer positivt om sin arbetsgivare mot omvärlden.

När vi började mäta NMI 2018 fick vi ett resultat på 63. Det har sedan gått uppåt, och vi är riktigt glada att nu stoltsera med ett index på 77 och ett gäng mycket nöjda medarbetare!

keyboard_arrow_up