Med vår hjälp får du träffa dina framtida kunder.

Vi bokar värdefulla möten för flera olika branscher. Hör av dig för att ta steget att komma närmare de du vill träffa.

Vi skapar intresse för att träffa dig

När vi samtalar med en potentiell kund gör vi ingen behovsanalys för att motivera varför man ska träffa dig. Vi går rakt på sak och presenterar tre orsaker till varför ett möte med dig är värdefullt. Vi väcker nyfikenhet av att få veta mer.

Varför ska du låta oss boka era möten?

För vi månar om att ge dig bra besök samtidigt som vi är effektiva. Vi vet att du i slutändan värderar oss utifrån hur du upplever kunden på besöket. Upplever du en kund som är genuint intresserad av att träffa dig kommer du fortsätta köpa våra tjänster. Annars inte.

BOKA ETT MÖTE MED OSS!

Varför inte inleda vårt
samarbete med ett
bokat möte?

Vi hjälper dig att komma ut på nya affärer.

Mötesbokning är tidskrävande och svårt. För att lyckas som måste du vara envis, uthållig, relationsskapande, orädd, och en god lyssnare. Samtidigt är det en avgörande del i att skapa nya affärer som vi kan hjälpa dig med.

SÅ HÄR ARBETAR VI

FÖRBEREDELSER

1. Innan vi börjar går vi tillsammans igenom uppdraget, vilka förväntningar ni har, utestående frågor, med mera vilket resulterar i ett avtal mellan oss.

2. Utifrån USPar och vilka branscher/kunder ni riktar er till författar vi ett manus som ni godkänner. Tillsammans med den eller de personer som ska arbeta med ert uppdrag går vi igenom projektet och belyser även vanliga frågeställningar som kan förekomma från de potentiella kunderna.

3. Ni ger oss tillgång till prospekts att kontakta via CRM-system eller listor (via SFTP). Har ni inte tillgång till egna prospektlistor så kan vi hjälpa er med selektering och inköp.

GENOMFÖRANDE

4. Vi vet hur vi tar oss runt i företaget vi vill boka ett möte med samt hur vi förenklar beslutet att tacka ja eller nej till ett möte. Det är samma bokare som arbetar med uppdraget.

5. Vid bokning skickas bekräftelse till kunden samt information till dig. Detta skräddarsys efter behov. För vissa uppdragsgivare har vi tillgång till deras kalender, andra har vi scheman vi fyller i, etc.

6. Möjlighet finns att skicka ett personligt påminnelse-SMS till kunden, tex 24 timmar innan mötet.

LÖPANDE RAPPORTERING

7. Du får tillgång till löpande rapportering av nyckeltal 24/7 genom vår webbportal.

8. Enligt överenskommelse men förslagsvis veckovis har vi ett gemensamt avstämningsmöte på vilket vi tittar på nyckeltal, hur ni upplever mötena, samt planerar för framtiden. Självfallet så kan ni alltid kontakta oss löpande men det är bra att ha en fast kontinuerlig punkt.

ENKEL AFFÄRSMODELL

Vi gör det enkelt för dig.

Vi vet att sannolikheten att du fortsätter att köpa vår tjänst ökar om du upplever de möten vi har bokat som bra. Att kunden vet att du kommer och visar ett genuint intresse för att träffa dig och höra mer om ditt erbjudande.

Vi är öppna för alla olika ersättningsförslag men vi förordar en fast debitering per timme, oavsett resultat.

Detta innebär att oavsett hur många möten vi bokar under en timme så debiterar vi detsamma.

På detta sätt så tvingar vi aldrig möten för att vår statistik ska se bra ut. Istället så månar vi om att de möten vi bokar ger dig goda förutsättningar.

Du förbinder dig däremot aldrig att köpa ett visst antal timmar. Du kan avbryta när du vill, oavsett orsak.

Meny