SignMeNow ger er digitala avtal med hög konverteringsgrad.

Skräddarsytt för försäljning, väl beprövat och enkelt att integrera med er plattform.

1. Skapa och aktivera

I Signmenow skapar och anpassar du själv det digitala avtalet kunden ska signera. Utöver texter kan du även anpassa den grafiska layouten efter din varumärkesprofil.

2. Skicka ut till kund

Koppla dina avtal till olika säljaktiviteter och skicka ut i samband med att kunden beställer. Du kan i realtid följa vilka och hur många kunder som har bekräftat utskickade avtal.

3. Hantera & följ upp

Godkända avtal som Signmenow registrerar kan skickas vidare till ditt kundsystem om att skriftligt avtal finns. Kunder som inte bekräftar avtalet kan följas upp med påminnelser eller direkta telefonsamtal.

Så här enkelt är det för er kund

Direkt efter avslutat säljsamtal får kunden ett SMS eller e-post med länk till landningssida
Enklare avtal behöver ingen landningssida utan kan framgå direkt och bekräftas genom att svara Ja på SMS:et.

Bekräfta personuppgifter
Kunden får möjlighet att verifiera sina personuppgifter.

Bekräfta avtalsvillkor
Kunden godkänner avtalsvillkoren antingen genom knapptryckning eller via BankID.

Klart!

Så här enkelt är det för er

Inloggning via webben

Varje användare har personlig inloggning med olika behörighetsnivåer

Administratör kan skapa användare och avtal.

Drift kan följa upp hanteringen i systemet.

Agent har möjlighet att hantera administration för att skicka ut avtal.

Skapa och aktivera avtal

Ni skapar enkelt själva avtalet

Möjligheter att inkludera logotyp samt konfigurera layout, typsnitt och övrig grafisk profil så att den stämmer överens med er varumärkesprofil.

Full flexibilitet vad gäller SMS-text och automatisk generering av landningssida för avtalet.

Valfri e-posttext i de fall då kunden saknar mobilnummer eller vill ha avtalet via e-post istället för via SMS/webb.

Goda möjligheter till förhandsgranskning av hela processen så att ni är säkra på att allt blir rätt.

Obegränsat antal avtal/kampanjer/erbjudanden etc.

Skicka ut avtal

Automatiskt utskick av avtal

Genom ett API kopplas systemet till valfri callcenterplattform eller CRM-system. Vid orderläggning i säljsystemet genereras avtalsutskicket helt automatiskt.

Om integration saknas loggar säljaren enkelt in i webbgränssnittet och kan där ange kunduppgifter samt vilket avtal som ska skickas ut.

Hantering och uppföljning av avtal

Registrering av att ett avtal är underskrivet

SignMeNow lagrar alla godkända avtal.

När en kund har godkänt avtalet registreras det i SignMeNow. Information som registreras är till vilket telefonnummer SMS:et skickades samt datum och tid för detta, vilket avtal som godkänts, samt datum och vilket IP-nummer som användes vid registrering.

Av säkerhetsskäl går det inte att i efterhand ändra innehållet i ett avtal som är godkänt av kunden.

Uppföljning av utskickade avtal

SignMeNow ger er full insyn i godkännandeprocessen.

Systemet ger er som användare full insyn i vilka avtal som skickats ut, vilka som har godkänts, vilka som ej har godkänts, samt vilka kunder som ej har öppnat SMS:et.

Ni kan helt automatiskt skicka påminnelser till kunder som ej öppnat SMS:et och klickat på länken. Tidsinställningar för påminnelser bestämmer ni som användare.

Det finns möjlighet att ta ut kunder som trots påminnelser inte har svarat för uppföljning via t.ex. telefon.

Godkända avtal som SignMeNow registrerar kan skickas vidare till ert kundsystem som en bekräftelse på att skriftligt avtal finns. Datan kan vara en enkel notering om avtalet eller fullständigt inklusive avtalsunderlaget.

Rapportering

TellMeNow ger er som användare fullständig information om:

Antalet mottagna förfrågningar om att skicka ut avtal.
Antalet skickade SMS-avtal och skickade e-postavtal.
Antal och andel godkända avtal, uppdelade i SMS och e-post.
Antal och andel ej godkända avtal, uppdelade i SMS och e-post.
Rapporter kan filtreras på datumintervall/kampanjer/avtal etc.

FAKTA

DIGITALA AVTAL

Med digitala avtal avses avtal som ingås på distans med användning av dator eller motsvarande och någon form av digital signering. I Sverige används ofta BankID som verktyg för den digitala signeringen. Det digitala avtalet presenteras i form av en text på en webbsida eller som ett SMS. Efter signering lagras avtalet med signatur och är gällande på samma sätt som ett avtal som tecknats genom underskrift på ett papper.

Koppling mot kreditkort

Förberett för att ge kunden möjlighet att betala sin vara eller tjänst via kreditkort.

Kunden kommer då i samma gränssnitt få upp fält för att fylla i nödvändiga kreditkortsuppgifter.

API

Färdig API för koppling mot callcenterplatform med:

– Personuppgifter (kundnummer/ID, namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, e-post och personnummer)
– Vilket avtal som ska genereras
– Kundnummer/ID
– Att ett avtal är godkänt
– Avtalsunderlag (datum och tidsangivelser för SMS och godkännande, avtalsinnehåll, IP-nummer)