Skriftliga avtal för telefonförsäljning?
Vi har lösningen.

Från och med 1 september 2018 så inför skriftliga avtal i samband med telefonförsäljning. Detta innebär att kunden skriftligen ska bekräfta sin beställning för att avtalet ska vara giltigt. Online använder redan skriftliga avtal i telefonförsäljning. Vårt system Signmenow möjliggör att på ett tryggt och enkelt sätt för kunden kontrollera sina personuppgifter, läsa avtalet och därefter bekräfta det. Signmenow bygger på 25 års erfarenhet av telefonförsäljning och kunskap om vikten av att få korrekt, relevant och lättillgänglig information för att kunna fatta rätt beslut.