SignMeNow ger dig digitala avtal via SMS till marknadens lägsta pris 4 kr per styck.

  • Med SignMeNow bibehåller du dina intäkter trots lagkrav på skriftliga avtal
  • Skräddarsytt för telemarketing, väl beprövat och enkelt att integrera med din telefoniplattform

Enkelt för din kund

Ett avtal som skickas som ett SMS är mycket enkelt för kunden att ta ställning till. Det ger snabb respons från kunden och en hög andel som bekräftar avtalet.

Effektiva påminnelser

Med effektiva påminnelsefunktioner blir bortfallet mycket lågt och dina försäljningsintäkter kan bibehållas trots lagkrav på skriftligt avtal.

Lägsta pris

Kostnadseffektiv tjänst helt utan fasta avgifter och med en låg rörlig avgift på 4 kr per avtal.

Så här enkelt är det för din kund

Kunden får ett SMS med länk till landningssida
Enklare avtal behöver ingen landningssida utan kan framgå direkt och bekräftas genom att svara Ja på SMS-et.

Bekräfta personuppgifter
Kunden får möjlighet att verifiera sina personuppgifter.

Bekräfta avtalsvillkor
Kunden godkänner avtalsvillkoren antingen genom att klicka på rutan eller via BankID.

Klart!

Så här enkelt är det för dig

Inloggning via webben

Du som användare har personlig inloggning med olika behörighetsnivåer

Administratör kan skapa användare och avtal.

Drift kan följa upp hanteringen i systemet.

Agent har möjlighet att hantera administration för att skicka ut avtal.

Skapa och aktivera avtal

Du skapar enkelt själv avtalet

Möjligheter att inkludera logotyp, konfigurera layout, typsnitt och övrig grafisk profil så att den stämmer med din varumärkesprofil.

Full flexibilitet vad gäller SMS-texter och automatisk generering av landningssidan för avtalet.

Valfri e-posttext i de fall då kunden saknar mobilnummer eller vill ha avtalet via e-post istället för via SMS/webb.

Goda möjligheter till förhandsgranskning av hela processen så att du är säker på att allt blir rätt.

Obegränsat antal avtal/kampanjer/erbjudanden etc.

Skicka ut avtal

Automatiskt utskick av avtal

Genom ett API kopplas systemet till valfri callcenterplattform eller CRM-system. Vid orderläggning i säljsystemet genereras avtalsutskicket helt automatiskt.

Om integration saknas, loggar säljaren enkelt in i webbgränssnittet och kan där ange kunduppgifter samt vilket avtal som ska skickas ut.

Hantering och uppföljning av avtal

Registrering av att ett avtal är underskrivet

SignMeNow lagrar alla godkända avtal

När en kund har godkänt avtalet registreras det i SignMeNow. Information som registreras är till vilket telefonnummer SMSet skickades samt datum och tid för detta, vilket avtal som godkänts samt datum och vilket IP-nummer som användes vid registrering.

Av säkerhetsskäl går det inte att i efterhand ändra innehållet i ett avtal som är godkänt av kunden.

Uppföljning av utskickade avtal

SignMeNow ger dig full insyn i godkännandeprocessen

Systemet ger dig som användare full insyn i vilka avtal som skickats ut, vilka som har godkänts, vilka som ej har godkänts, samt vilka kunder som ej har öppnat SMSet.

Du kan helt automatiskt skicka påminnelser till kunder som ej öppnat SMSet och klickat på länken. Tidsinställningar för påminnelser bestämmer du som användare.

Möjlighet att ta ut kunder som trots påminnelser inte har svarat för uppföljning via t ex telefon.

Godkända avtal som SignMeNow registrerar kan skickas vidare till ditt kundsystem som en bekräftelse på att skriftligt avtal finns. Datan kan vara en enkel notering om avtalet eller fullständigt inklusive avtalsunderlaget.

Rapportering

TellMeNow ger dig som användare fullständig information om

Antalet mottagna förfrågningar om att skicka ut avtal.
Antalet skickade SMS-avtal och skickade e-postavtal
Antal och andel godkända avtal, uppdelade i SMS och e-post
Antal och andel ej godkända avtal, uppdelade i SMS och e-post
Rapporter kan filtreras på datumintervall/kampanjer/avtal etc.

FAKTA

DIGITALA AVTAL

Med digitala avtal avses avtal som ingås på distans med användning av dator eller motsvarande och någon form att digital signering. I Sverige används ofta BankID som verktyg för den digitala signeringen. Det digitala avtalet presenteras i form av en text på en webbsida eller som ett SMS. Efter signering lagras avtalet med signatur och är gällande på samma sätt som ett avtal som tecknats genom underskrift på ett papper.

Koppling mot kreditkort

Förberett för att ge kunden möjlighet att betala sin vara eller tjänst via kreditkort.

Kunden kommer då i samma gränssnitt få upp fält för att fylla i nödvändiga kreditkortsuppgifter.

API

Färdig API för koppling mot callcenterplatform med

-Personuppgifter (kundnummer/ID, namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, e-post och personnummer)
-Vilket avtal som ska genereras
-Kundnummer/ID
-Att ett avtal är godkänt
-Avtalsunderlag (datum och tidsangivelser för SMS och godkännande, avtalsinnehåll, IP-nummer)
Meny