Skriftliga avtal?
Vi har lösningen.

Från och med 1 september 2018 så inför skriftliga avtal i samband med telefonförsäljning. Detta innebär att kunden skriftligen ska bekräfta sin beställning för att avtalet ska vara giltigt.

Online utför redan telefonförsäljning där skriftliga avtal används. Vi har utvecklat ett system som på ett tryggt och enkelt sätt möjliggör för kunden att bekräfta sina personuppgifter, läsa avtalet och därefter bekräfta det. Systemet byggre på 25 års erfarenhet av telefonförsäljning och kunskap om vikten av att få korrekt, relevant och lättillgänglig information för att kunna fatta rätt beslut.