Vi levererar support och helpdesk
på din digitala plattform och
hjälper dig att utvecklas

Vi ger dina användare ’one point of contact’ med
1st line support, onboarding och kundutveckling
så att du kan fokusera på det du kan bäst.

Vi hjälper dig bli ännu bättre

Vi hjälper dina kunder och gör det lättare för dem. Vi inte bara lyssnar och löser – vi förstår vad dina kunder vill.

Genom att lyssna identifierar vi också problem och irritationsmoment, så att vi kan hjälpa dig att snabbt förebygga svagheter och problem samt förbättra din leverans och verksamhet.

Vi arbetar nära ditt utvecklingsteam såväl som marknad och försäljning. Vi hjälper dig helt enkelt att snabbare omsätta kundernas förväntningar till realitet.

Våra tjänster bidrar till att öka din försäljning samtidigt som du förstärker användarupplevelsen. Det är customer success.

Kontakta oss

Vi löser dina kunders problem och hjälper dig att utvecklas. Vi finns tillgängliga på din plattform alla dagar i veckan via chatt, e-post, bot eller telefon.

Minska dina supportvolymer: Bygg bort irritationsmoment och ärenden som kan automatiseras. Hantera övriga kundrelationer som kräver en mänsklig dialog effektivt och professionellt. På så sätt gör du det enklare för användarna och skapar en hög användarupplevelse, samtidigt som du sänker dina supportkostnader.

Läs här hur vi hjälpte Telenor Software Lab att minska sina supportvolymer kraftigt

SERVICEUTBILDADE SÄLJARE ALLA DAGAR 8 – 22

Vi är tillgängliga alla dagar i veckan på dygnets vakna timmar.

VI REKOMMENDERAR FÖRBÄTTRINGAR

Vi fångar upp och konkretiserar dina kunders upplevelser för att ge dig insikter om hur du kan förbättra din produkt eller tjänst.

VI FINNS DÄR DINA ANVÄNDARE ÄR

Vi finns i de kanaler som dina kunder använder (telefon, e-post, chatt, sociala medier).

VI TALAR DINA ANVÄNDARES SPRÅK

Vi hanterar alla europeiska språk i alla kanaler.

DYNAMISK WIDGET MED CHAT

Kunder behöver inte alltid prata med någon. Vi kan ge dig en dynamisk widget med FAQ på din plattform – utan att användaren behöver kontakta 1st line support.

VI MÄTER PRESTATION & KUNDNÖJDHET

Vi redovisar relevanta KPI:er för support, som till exempel kundupplevelse, svarstider, ärendetyper, med mera.

SÅ HÄR SÄTTER VI UPP HELPDESK OCH SUPPORT

FÖRBEREDELSER

1. Innan vi börjar går vi tillsammans igenom uppdraget, vilka förväntningar ni har, vilket behovet är för våra tjänster (kanaler, servicenivåer, öppettider, med mera) vilket resulterar i ett avtal mellan oss.

2. Vi identifierar tillsammans de viktigaste ärendena vi ska hantera liksom de vi ska skicka vidare/eskalera. Vi skapar utifrån detta material som används i kunddialogerna. Vi sätter upp kontaktkanaler, kunskapsdatabaser, utbildning och kompetenssäkring. Vi skapar strukturer för hur ärenden hanteras och tas om hand och som gäller oavsett vem det är som kontaktar supporten.

GENOMFÖRANDE

3. Vi öppnar upp för dina kunder. Det är alltid samma team som hanterar kundärenden. Utifrån vår gemensamma struktur kombinerat med vår metodik för att effektivt och bemötande hantera frågor från dina kunder:

  • Löser vi vanligt förekommande frågor och ärenden.
  • Genomför vi onboarding av nya kunder.
  • Eskaleras eller skickas ärenden vidare som vi inte ska hantera.
  • Samlar vi ihop kundreaktioner och presenterar för er.

LÖPANDE RAPPORTERING

4. Du får tillgång till löpande rapportering av relevanta nyckeltal 24/7 genom vår webbportal. Utöver KPIer som uppfyllande av servicenivåer (SLA) till exempel svarstider, hanteringstider, med mera redovisas varför kunder hör av sig och med vilka ärenden.

5. Enligt överenskommelse men förslagsvis varannan vecka har vi ett gemensamt avstämningsmöte där vi tittar på nyckeltal och hur vi upplever kunderna och de ärenden vi hanterar. Vi träffar gärna andra funktioner i er organisation för att berätta om utfallet av vårt arbete. Självfallet kan ni alltid kontakta oss löpande, men det är bra att ha en fast punkt kontinuerligt.

Innan du går vidare kanske du vill veta vad våra kunder tycker om oss som leverantör? Här kan du läsa mer om hur nöjda de är.

Ett hållbart, långsiktigt samarbete

Vi vill inte stå vid sidan om med en pekpinne eller jobba avskilt med onboarding och support. Vi vill bli en del av utvecklingen i din organisation, samarbeta med dig kring hur problem kan byggas bort, och göra vardagen enklare för dina kunder genom att hjälpa dig förstå deras beteende.

Allt eftersom vi identifierar framtida behov översätter vi dem till handlingsplaner som bidrar till att öka dina marknadsandelar och ditt affärsvärde, samtidigt som vi kontinuerligt leder och utvecklar ditt helpdeskteam, vilket gynnar delaktigheten och den individuella utvecklingen.

Vi tror på att fokusera på det man är bra på. Och det människor är allra bäst på är inte effektivitet – den kan du relativt lätt automatisera med rätt navigering och system på din plattform. Men ingen robot eller kod i hela världen kan bidra med erfarenhet och känsla. Det är därför du behöver både teknik och människor, som tillsammans ger dig customer success.

Trivsel smittar – när vår personal stannar
gör dina kunder också det

Kanske är det ingen slump att vi leder i branschen vad gäller anställningstid. Vi vet att man inte kan fejka erfarenhet och känsla, och vi vet att hög personalomsättning skapar otrygga relationer och ineffektiva dialoger. Vi jobbar hårt med vår arbetsmiljö för att våra medarbetare ska trivas – och det gör skillnad för våra kunder.

Med vår metodik har våra kunder gjort kostnadsbesparingar på upp emot 30 % samtidigt som de har fått nöjdare kunder. Med din digitala expertis och vår erfarenhet och kunskap kan vi göra detsamma för dig och dina kunder.

INSIKTER

Insikter

ONLINE FÅR TRYGG KUNDKONTAKT 2022

VI ERHÅLLER ÅTERIGEN TRYGG KUNDKONTAKT 2022 Vi är stolta och glada över att återigen erhålla branschföreningen Kontaktas kvalitetsutmärkelse Trygg Kundkontakt som är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att…
Insikter

WEBBEN KAN SÄLJA MYCKET MER

Webben kan sälja mycket mer! 20 % ökad försäljning med mänsklig närvaro på sajt. Du går in i en affär och ett butiksbiträde tittar upp och ler mot dig. Kanske…
Insikter

ONLINE FÅR TRYGG KUNDKONTAKT 2021

VI ERHÅLLER ÅTERIGEN TRYGG KUNDKONTAKT 2021 Vi är stolta och glada över att återigen erhålla branschföreningen Kontaktas kvalitetsutmärkelse Trygg Kundkontakt som är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att…
Insikter

SÅ NÖJDA ÄR VÅRA KUNDER

SÅ NÖJDA ÄR VÅRA KUNDER – RESULTAT AV KUNDNÖJDHETSUNDERSÖKNINGEN HÖSTEN 2020 Ett stort tack till alla våra kunder som tog sig tid att hjälpa oss! Genom att delta i vår…
Insikter

VI VÄXER I UK

Online växer i UK. Bokslutsåret 19/20 visade en omsättningsökning på 16 % för vår brittiska del av verksamheten med ett kraftig och stabilt reslutat. Nu fortsätter vi att växa! Fastighetsmarknaden…
Insikter

SÅ BOKAR VI BRA MÖTEN FÖR REVISIONSFIRMOR

Vi hjälpte en internationell revisionsbyrå på den svenska marknaden att boka riktigt värdefulla möten Utmaning Att boka försäljningsmöten är tidskrävande. För en organisation som vår kund – en internationell revisionsbyrå…
Boka möten för revisorer
Insikter

OM KUNDLOJALITET OCH FÖRSÄLJNING I LÅGKONJUNKTUR

Minskad försäljning, förlorade kunder och att inte attrahera nya får snabbt fatala konsekvenser, speciellt i en lågkonjunktur. Förutsättningar och formler som varit framgångsrika under högkonjunkturen upphör att gälla. Många företag…
Insikter

ÄR DU BEREDD PÅ NÄSTA KRIS HOS DIG?

Kriser du inte har erfarenhet av har du svårt att ta på allvar. Covid-19 visade att det osannolika kan inträffa. På några få veckor förändrades samhället av en sjukdom behandling…