Hållbar försäljning skapar värdefulla och lojala kunder

Vi säljer dina varor på ett sätt som gör att kundens förväntningar infrias, och lägger samtidigt grunden för ett långvarigt kundförhållande.

Tillgänglighet, erbjudande och värde

Skapa värde för dina kunder genom att vara tillgänglig i rätt kanal, med rätt erbjudande vid rätt tillfälle. Om du ser till att vara relevant utifrån dina kunders perspektiv så kommer de att lyssna på och köpa ditt erbjudande. Vi hjälper dig att nå dit.

Sälj hållbart

Kunder som upplever att kundlöftet håller blir lojala. Säljare som i sin jakt på nya kunder lovar mer än vad erbjudandet kan hålla eller som övertalar kunder som saknar behov orsakar bara onödiga kostnader och bidrar till en dålig kundupplevelse.

Boka ett möte med oss!

Det enklaste sättet att få reda på om vi är leverantören du letar efter är att boka ett möte med oss.

Telemarketing Callcenter

Öka din försäljning till nya och befintliga kunder

Med vår hjälp får du tillgång till plattformar och säljare som ökar din försäljning utan att du själv behöver stå för säljorganisationen. Kontakta oss för att bygga ihop den lösning just du behöver.

Branscher vi hjälper

BANKER

Omläggning av privatlån, rådgivning bilfinansiering, betalskyddsförsäljning.

FÖRSÄKRING

Online är fristående försäkringsförmedlare. Försäljning av sakförsäkringar på uppdrag av försäkringsbolag.

MÄKLARE

Intagsmöten för husmäklare.

ENERGI

Försäljning av elavtal mot nya eller uppgradering av befintliga kunder.

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

Abbonnemangstjänster för hushåll, inklusive RUT-avdragsberättigade.

SÅ HÄR UTFÖR VI FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG

FÖRBEREDELSER

1. Utifrån förväntningar och tidigare säljaktiviteter sätter vi upp försäljningsmål och underliggande KPIer som bidrar till dessa.

2. Utifrån era USP:ar och kundgrupper som vi ska rikta försäljningen mot tar vi fram säljmaterial som ni godkänner. Ni träffar säljarna som kommer arbeta med er försäljning för att gå igenom projektet och resonera om vanliga frågeställningar och invändningar som kan förekomma. Det är alltid samma personer som arbetar med ert uppdrag.

3. Ni ger oss tillgång till prospekts att kontakta via CRM-system eller listor (via SFTP). Har ni inte tillgång till egna prospektlistor så kan vi hjälpa er med selektering och inköp. Vi har verktyg för digital avtalssignering som kan användas för kunder att skriftligt bekräfta en order. Vi sätter upp dataflöden och rapporteringsrutiner. Ni har alltid direkt tillgång till KPIer som i detalj visar säljresultaten från global nivå ned i detalj.

UTFÖRANDE

4. Vi vet hur man når försäljningsframgång: Vi visar respekt för kunden, vi för ett serviceinriktat och engagerat resonemang med kunden, vi  förenklar beslutet att tacka ja eller nej till erbjudandet genom att belysa USPar hantera invändningar. Det är samma säljare som arbetar med uppdraget.

5. Vid försäljning skickas elektroniskt avtal till kunden som bekräftar med lämplig metod (SMS-bekräftelse, knapptryckning på hemsida, eller signering med Bank-ID).

6. Bekräftade order levereras enligt överenskommelse liksom övrig återfödning av data i enlighet med vårt personuppgiftsbiträdesavtal. Allt detta skräddarsys givetvis efter behov.

UTVECKLING

7. Du får löpande rapportering av nyckeltal 24/7 genom vår webbportal. Du ser KPIer som kontakter per timme, hitrate, order per timme, med mera. Du ser trender och kan jämföra olika kampanjer liksom skillnaden i olika säljares resultat.

8. Enligt överenskommelse men förslagsvis veckovis har vi ett gemensamt avstämningsmöte där vi går igenom säljresultat och planerar för framtiden. Försäljningsframgång kommer av att erbjudande, målgrupp och säljkompetensen väger likvärdigt och utvecklas tillsammans. Använd kunskapen du får från säljarna som befinner sig närmast dina kunder till att utveckla ditt erbjudande!

9. Innan du går vidare kanske du vill veta vad våra kunder tycker om oss som leverantör? Här kan du läsa mer om hur nöjda de är.

ALLTID FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER

Vi rapporterar hur dina kunder svarar och ger dig de nyckeltal och resultat du behöver för fortsatt försäljningsutveckling, presenterade via tydliga och enkla dashboards.

Du har en personlig kontakt hos oss som arbetar med ditt uppdrag och dina säljare.

Vår uppgift är att utveckla din försäljning för att både nå en högre försäljningskonvertering och bidra till en god kundlojalitet.

INSIKTER

Insikter

ONLINE FÅR TRYGG KUNDKONTAKT 2022

VI ERHÅLLER ÅTERIGEN TRYGG KUNDKONTAKT 2022 Vi är stolta och glada över att återigen erhålla branschföreningen Kontaktas kvalitetsutmärkelse Trygg Kundkontakt som är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att…
Insikter

WEBBEN KAN SÄLJA MYCKET MER

Webben kan sälja mycket mer! 20 % ökad försäljning med mänsklig närvaro på sajt. Du går in i en affär och ett butiksbiträde tittar upp och ler mot dig. Kanske…
Insikter

ONLINE FÅR TRYGG KUNDKONTAKT 2021

VI ERHÅLLER ÅTERIGEN TRYGG KUNDKONTAKT 2021 Vi är stolta och glada över att återigen erhålla branschföreningen Kontaktas kvalitetsutmärkelse Trygg Kundkontakt som är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att…
Insikter

SÅ NÖJDA ÄR VÅRA KUNDER

SÅ NÖJDA ÄR VÅRA KUNDER – RESULTAT AV KUNDNÖJDHETSUNDERSÖKNINGEN HÖSTEN 2020 Ett stort tack till alla våra kunder som tog sig tid att hjälpa oss! Genom att delta i vår…
Insikter

VI VÄXER I UK

Online växer i UK. Bokslutsåret 19/20 visade en omsättningsökning på 16 % för vår brittiska del av verksamheten med ett kraftig och stabilt reslutat. Nu fortsätter vi att växa! Fastighetsmarknaden…
Insikter

SÅ BOKAR VI BRA MÖTEN FÖR REVISIONSFIRMOR

Vi hjälpte en internationell revisionsbyrå på den svenska marknaden att boka riktigt värdefulla möten Utmaning Att boka försäljningsmöten är tidskrävande. För en organisation som vår kund – en internationell revisionsbyrå…
Boka möten för revisorer
Insikter

OM KUNDLOJALITET OCH FÖRSÄLJNING I LÅGKONJUNKTUR

Minskad försäljning, förlorade kunder och att inte attrahera nya får snabbt fatala konsekvenser, speciellt i en lågkonjunktur. Förutsättningar och formler som varit framgångsrika under högkonjunkturen upphör att gälla. Många företag…
Insikter

ÄR DU BEREDD PÅ NÄSTA KRIS HOS DIG?

Kriser du inte har erfarenhet av har du svårt att ta på allvar. Covid-19 visade att det osannolika kan inträffa. På några få veckor förändrades samhället av en sjukdom behandling…