TellMeNow fångar upp missnöjda kunder direkt efter kontakt med kundtjänst

  • TellMeNow skickar kundnöjdhets-SMS direkt efter kontakt
  • Ger minskat intäktsbortfall, starkare varumärke, ökad försäljning och lojalare kunder

Direkt efter kontakt med er kundtjänst skickar TellMeNow ut en SMS-fråga till kunden. Kunden svarar enkelt med en siffra.

Missnöjda kunder får en följdfråga och alla svar presenteras löpande i fritext i en dashboard.

Missnöjda kunder kan snabbt kontaktas igen för att lösa upplevda problem och vända kunden till att bli nöjd.

Minimera intäktsbortfall

Genom att i realtid fånga upp kvalitetsavvikelser kan intäktsbortfall från missnöjda kunder minimeras.

Värna ert varumärke

En missnöjd kund kan kontaktas omedelbart och därmed minimera skadeverkningar på företagets varumärke från dålig publicitet i sociala media och ratingsajter.

Lojala kunder och ökad försäljning

Missnöjda kunder talar gärna om vilka problem de upplever. På så sätt kan ni hitta förbättringsmöjligheter som ger ökad försäljning och mer lojala kunder.

För kundtjänster

Skräddarsytt för kundtjänster, väl utprovat av många olika typer av uppdragsgivare, enkelt att börja använda och att integrera med befintlig telefoniplattform.

Hög svarsandel

Användning av SMS-fråga istället för webb-enkät ger hög svarsfrekvens (40% jämfört med 10% för webb-enkät) samtidigt som både kvantitativa och kvalitativa data samlas in.

Effektiv coaching

Effektivt verktyg för coaching av kundtjänstoperatörer genom kvalitetsuppföljning på agentnivå.

RESULTAT & DATA

SE RESULTAT

per undersökning i realtid och över tid, ackumulerat eller per användare/area/site.

BEHÖRIGHETER

ger chef eller medarbetare olika tillgång till resultat.

FÅ DIREKT KUNSKAP

Resultat presenteras i realtid utan någon fördröjning.

UPPFÖLJNING DIREKT

till kundens mobilnummer.

DATAEXPORT

via API eller Excel.

FÖLJ ALLT I REALTID

TellMeNow rapporterar i realtid hur dina kunder svarar och ger dig via tydliga och enkla dashboards resultaten från varje aktivitet.

Anpassade dashboards för NPS, CES, CSAT-undersökningar samt utfall av informations-SMS.

Möjlighet att filtrera över tid, över enskilda enheter.

Redovisning av fritexter på kundnivå.

Du kan dessutom integrera TellMeNow med andra system genom enkla API-anslutningar.

FAKTA
Mätmetoder kundnöjdhet

CES (Customer Effort Score)

”Hur enkelt var det för dig att få den hjälp du behövde idag?”

1=”mycket enkelt” 7=”mycket svårt”

Andelen som svarar 1-2 minus andelen som svarar 5-7 ger företagets NES (Net Easy Score).

En NES över 0 innebär att kunderna uppfattar att företaget är enkelt att få hjälp av.

NPS (Net Promoter Score)

”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera X till en vän eller kollega?” X byts mot namnet på företaget i fråga.

0=”högst osannolikt” 10=”högst sannolikt”

Andelen som svarar 9-10 minus andelen som svarar 0-6 ger företagets NPS.

Ett NPS över noll innebär att kunderna rekommenderar företaget.

CSAT (Customer SATisfaction score)

”Hur nöjd är du totalt sett med den service som du fick?”

1=”mycket missnöjd”, 5=”mycket nöjd”

Fråga och svarsskala/svarsalternativ kan varieras för att passa den aktuella situationen/uppdragsgivare etc.

Fånga upp missnöjda kunder och vänd dem innan de byter ut dig!

Endast rörlig avgift 1,50 kr

Kostnadsfritt de första 1000 undersökningarna

Obegränsat antal användare och undersökningar

CSAT, CES, NPS eller informations-SMS

Fullt anpassningsbara frågor och svarsskalor

Automatisk uppföljning vid svar under/över gränsvärde

Fritextsvar från kund sparas och presenteras i realtid

Interaktiv dashboard med filtrering på datum, undersökning och användare

API-koppling – enkelt att integrera

Även bulksändning av SMS

Enkel koppling till CRM- eller BI-system

GDPR: Anonymiserad data

Kostnadsfri support för att komma igång

Meny