Med TellMeNow™ når du dina kunder direkt.

40 % svarar på undersökningar från Tellmenow. Låt oss visa hur vi gör det enkelt för dina kunder att berätta vad de tycker.

Direkt efter kundkontakt skickar TellMeNow ut SMS-fråga till kunden. Kunden svarar enkelt med en siffra.

Möjlighet att skicka följdfråga. Alla svar presenteras löpande i fritext i en dashboard.

Kunder kan snabbt kontaktas igen för att lösa upplevda problem och vända kunden till att bli nöjd.

Flexibla undersökningar

Lägg upp obegränsat antal NPS-, CSAT- eller CES-undersökningar.

Tydlig data

Välj själv hur statistiken ska presenteras och på vilka enheter den ska delas upp på.

Lojala kunder och ökad försäljning

Kunder talar gärna om vad de tycker. Hitta förbättringsmöjligheter som ger ökad försäljning och ökad lojalitet.

Allt i realtid

Se betygsutvecklingen och detaljerad statistik live.

Hög svarsandel

Användning av SMS-fråga istället för webb-enkät ger så hög svarsfrekvens som 40% (jämfört med 10% för webb-enkät) samtidigt som både kvantitativa och kvalitativa data samlas in.

Personlig kontakt

Alltid personlig kontakt hos oss som hjälper dig med verktyget.

RESULTAT & DATA

SE RESULTAT

per undersökning i realtid och över tid, ackumulerat eller per användare/area/site.

BEHÖRIGHETER

ger chef eller medarbetare olika tillgång till resultat.

FÅ DIREKT KUNSKAP

Resultat presenteras i realtid utan fördröjning.

UPPFÖLJNING DIREKT

till kundens mobilnummer.

DATAEXPORT

via API eller Excel.

FÖLJ ALLT I REALTID

TellMeNow rapporterar i realtid hur dina kunder svarar och ger dig via tydliga och enkla dashboards resultaten från varje aktivitet.

Anpassade dashboards för NPS, CES, CSAT-undersökningar samt utfall av informations-SMS.

Möjlighet att filtrera över tid, över enskilda enheter.

Redovisning av fritexter på kundnivå.

Du kan dessutom integrera TellMeNow med andra system genom enkla API-anslutningar.

FAKTA
Mätmetoder kundnöjdhet

CES (Customer Effort Score)

Tack för att du kontaktade 0ss! Hur enkelt var det för dig att hjälp med ditt ärende? Svara 1 för mycket enkelt, 7 för mycket svårt och 2-6 däremellan.

Andelen som svarar 1-2 minus andelen som svarar 5-7 ger företagets NES (Net Easy Score).

En NES över 0 innebär att kunderna uppfattar att företaget är relativt enkelt att få hjälp av. Eftersträvansvärt är en högre NES än noll. Med en NES på 30 eller högre anses företaget vara mycket enkelt att få hjälp av.

NPS (Net Promoter Score)

Tack för att du kontaktade oss! Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega? Svara 0 för högst osannolikt, 10 för högst sannolikt och 1-9 däremellan.

Andelen som svarar 9-10 minus andelen som svarar 0-6 ger företagets NPS.

Ett NPS över noll innebär att kunderna rekommenderar företaget. Precis som gällande CES bör NPS vara minst 30 för att man ska kunna anse att företaget har en stor andel lojala kunder.

CSAT (Customer SATisfaction score)

Tack för att du kontaktade oss! Hur nöjd är du totalt sett med den service som du fick? Svara 1 för mycket missnöjd, 5 för mycket nöjd och 2-4 däremellan.

Fråga och svarsskala/svarsalternativ kan varieras för att passa den aktuella situationen/uppdragsgivare etc. Vilket genomsnittligt ”betyg” som är tillräckligt bra kan variera, men man bör i normalfallet eftersträva ett genomsnitt på minst 4,0. Värdet av en CSAT-undersökning ligger också i möjligheten att följa kundnöjdhetens utveckling över tid.

Vi gör det lätt för dig att använda

Obegränsat antal användare och undersökningar

CSAT, CES, NPS eller informations-SMS

Fullt anpassningsbara frågor och svarsskalor

Automatisk uppföljning vid svar under/över gränsvärde

Fritextsvar från kund sparas och presenteras i realtid

Interaktiv dashboard med filtrering på datum, undersökning och användare

API-koppling – enkelt att integrera

Även bulksändning av SMS

Enkel koppling till CRM- eller BI-system

GDPR: Anonymiserad data

Kostnadsfri support för att komma igång