TellMeNow fångar upp missnöjda kunder direkt efter kontakt med er kundtjänst

  • TellMeNow mäter kundnöjdhet genom ett SMS direkt efter kontakt
  • Ger minskat intäktsbortfall, starkare varumärke, ökad försäljning och lojalare kunder

Direkt efter kontakt med er kundtjänst skickar TellMeNow ut en SMS-fråga till kunden. Kunden svarar enkelt med en siffra.

Missnöjda kunder får en följdfråga och alla svar presenteras löpande i fritext i en dashboard.

Missnöjda kunder kan snabbt kontaktas igen för att lösa upplevda problem och vända kunden till att bli nöjd.

Minimera intäktsbortfall

Genom att i realtid fånga upp kvalitetsavvikelser kan intäktsbortfall från missnöjda kunder minimeras.

Värna ert varumärke

En missnöjd kund kan kontaktas omedelbart och därmed minimera skadeverkningar på företagets varumärke från dålig publicitet i sociala media och på ratingsajter.

Lojala kunder och ökad försäljning

Missnöjda kunder talar gärna om vilka problem de upplever. På så sätt kan ni hitta förbättringsmöjligheter som ger ökad försäljning och mer lojala kunder.

För kundtjänster

Skräddarsytt för kundtjänster, väl utprovat av många olika typer av uppdragsgivare, enkelt att börja använda och att integrera med befintlig telefoniplattform.

Hög svarsandel

Användning av SMS-fråga istället för webb-enkät ger så hög svarsfrekvens som 40% (jämfört med 10% för webb-enkät) samtidigt som både kvantitativa och kvalitativa data samlas in.

Effektiv coaching

Effektivt verktyg för coaching av kundtjänstoperatörer genom kvalitetsuppföljning på agentnivå.

För varje kund som klagar finns det 25 kunder till som är missnöjda utan att klaga!

RESULTAT & DATA

SE RESULTAT

per undersökning i realtid och över tid, ackumulerat eller per användare/area/site.

BEHÖRIGHETER

ger chef eller medarbetare olika tillgång till resultat.

FÅ DIREKT KUNSKAP

Resultat presenteras i realtid utan fördröjning.

UPPFÖLJNING DIREKT

till kundens mobilnummer.

DATAEXPORT

via API eller Excel.

FÖLJ ALLT I REALTID

TellMeNow rapporterar i realtid hur dina kunder svarar och ger dig via tydliga och enkla dashboards resultaten från varje aktivitet.

Anpassade dashboards för NPS, CES, CSAT-undersökningar samt utfall av informations-SMS.

Möjlighet att filtrera över tid, över enskilda enheter.

Redovisning av fritexter på kundnivå.

Du kan dessutom integrera TellMeNow med andra system genom enkla API-anslutningar.

FAKTA
Mätmetoder kundnöjdhet

CES (Customer Effort Score)

Tack för att du kontaktade vår kundtjänst! Hur enkelt var det för dig att få den hjälp du behövde idag? Svara 1 för mycket enkelt, 7 för mycket svårt och 2-6 däremellan.

Andelen som svarar 1-2 minus andelen som svarar 5-7 ger företagets NES (Net Easy Score).

En NES över 0 innebär att kunderna uppfattar att företaget är relativt enkelt att få hjälp av. Dock bör man eftersträva en högre NES än noll. Med en NES på 30 eller högre kan företaget anses vara mycket enkelt att få hjälp av.

NPS (Net Promoter Score)

Tack för att du kontaktade vår kundtjänst! Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega? Svara 0 för högst osannolikt, 10 för högst sannolikt och 1-9 däremellan.

Andelen som svarar 9-10 minus andelen som svarar 0-6 ger företagets NPS.

Ett NPS över noll innebär att kunderna rekommenderar företaget. Precis som gällande CES bör NPS vara minst 30 för att man ska kunna anse att företaget har en stor andel lojala kunder.

CSAT (Customer SATisfaction score)

Tack för att du kontaktade vår kundtjänst! Hur nöjd är du totalt sett med den service som du fick? Svara 1 för mycket missnöjd, 5 för mycket nöjd och 2-4 däremellan.

Fråga och svarsskala/svarsalternativ kan varieras för att passa den aktuella situationen/uppdragsgivare etc. Vilket genomsnittligt ”betyg” som är tillräckligt bra kan variera, men man bör i normalfallet eftersträva ett genomsnitt på minst 4,0. Värdet av en CSAT-undersökning ligger också i möjligheten att följa kundnöjdhetens utveckling över tid.

Fånga upp missnöjda kunder och vänd dem innan de byter ut dig!

Endast rörlig avgift per SMS

Obegränsat antal användare och undersökningar

CSAT, CES, NPS eller informations-SMS

Fullt anpassningsbara frågor och svarsskalor

Automatisk uppföljning vid svar under/över gränsvärde

Fritextsvar från kund sparas och presenteras i realtid

Interaktiv dashboard med filtrering på datum, undersökning och användare

API-koppling – enkelt att integrera

Även bulksändning av SMS

Enkel koppling till CRM- eller BI-system

GDPR: Anonymiserad data

Kostnadsfri support för att komma igång

Meny