Tre framgångsfaktorer – därför väljer våra medarbetare att stanna

Vi på Online är väldigt stolta över att vi ligger i topp vad gäller anställningstid. Men varför väljer så många att stanna hos oss så länge?

Vi har skrivit om detta förut och reflekterar förstås ofta över vad det är vi lyckas bra med – och hur vi kan bli ännu bättre. Efter några djupintervjuer kan vi nu lyfta fram de tre faktorer som våra medarbetare uppskattar allra mest.

  1. Du är mer än bara ett anställningsnummer

Flera av de som kommit till Online från större företag vittnar om en radikal skillnad när det gäller att känna sig sedd. Vi kanske inte alltid kan konkurrera med den lyx som många stora, multinationella företag trycker på, men hos oss blir du aldrig bara en i mängden. Att våra medarbetare känner sig sedda och delaktiga i sitt vardagliga arbete är jätteviktigt för oss. ”Om man gör något bra så ser chefen det och man får höra det. Det i sin tur gör att jag vill göra mitt jobb så bra jag bara kan”, sa en av våra kundserviceagenter.

Likaså tror vi också på ett empatiskt förhållningssätt vad gäller att ta hand om personal när livet tar en oväntad vändning. Vi vet att balans är viktigt för att livspusslet ska gå ihop, och behöver en medarbetare extra stöd eller ledighet med kort varsel så vill vi givetvis erbjuda det – något vi förstått inte alltid kan tas förgivet.

  1. Chefen är synlig, trevlig och lyssnar alltid

Många av våra medarbetare lyfter relationen med sin linjechef som en av de främsta anledningarna till att de trivs. De menar att ledarskapet är bra och tydligt och att de alltid kan ta upp funderingar, idéer och känna att de blir lyssnade på. Dessutom finns det utöver det coacher och andra kollegor att bolla med vid behov.

Även högsta chefen på avdelningarna är synlig och tar sig tid för alla. Hierarkin upplevs med andra ord enbart vara organisatorisk, medan den sociala gemenskapen är generös och inkluderande för alla.

  1. Kulturen bidrar till trivsel och trygghet

Ord som ”bekväm” och ”trygg” är återkommande när vi pratar med våra medarbetare om varför de väljer att stanna. De vittnar också om en ömsesidighet – om en arbetsgivare som ger mycket, och som de vill ge tillbaka till.

”Jobbet kan förstås vara tufft ibland, men vi får alltid stöd, pepp och allting görs så trevligt som möjligt. Vi har ofta AW, tävlingar och annat kul”, sa en medarbetare och fortsatte med ett skratt: ”Och så får vi faktiskt frukost, även om det inte marknadsförs.”

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår personal sätter kvalitet före kvantitet. ”Det känns värt att satsa sin tid och karriär på ett företag där ens röst blir hörd och man har en arbetsgivare som bryr sig”, säger en kundserviceagent. För oss är den upplevelsen värd allt och lite till.

keyboard_arrow_up