Annonsering

Vi attraherar och konverterar potentiella kunder till dig genom digital och fysisk annonsering.

Försäljning

Vi stöttar dig i säljprocessen med råd och med mötesbokare och innesäljare som bidrar till en ökad försäljning.

Kundservice

Outsourca, helt eller delvis, din kundservice eller support utifrån dina behov. Vi hjälper dig att förbättra din kundlojalitet.

Oavsett bransch hjälper vi dig. Vi är stolta partners till:

Tillväxt med hållbar outsourcing

Funderar du på hur du ska nå fler kunder?
Tycker du att ni konverterar för få till att bli betalande kunder?
Är du expert på din produkt men inte på försäljning?

Behöver din kundservice stöttning?
Upplever du behov av effektivisering i kundsupport?
Är det viktigt för dig att öka kundnöjdhet och kundlojalitet?

mötesbokning  

Hållbar Teknik

Hållbar Teknik utför golvrenovering med teknik som är skonsam för klimat och miljö samt ger ett beständigt och hållbart golv i både offentliga såväl som privata miljöer.

Online har sedan 2021 stöttat Hållbar Teknik att komma i kontakt med kommuner och regioner för att boka möten. Under två år har över 500 möten bokats med en genomsnittlig mötesbokningsfrekvens på nära 1,0 möten per timme. Vilka är framgångsfaktorerna?

 1. Hållbar har haft en tydlig uppfattning om vilka beslutsfattare inom kommunerna och regionerna som borde vara intresserade av deras produkt.
 2. Onlines mötesbokare representerar Hållbar Teknik har fått en gedigen kunskap om företagets erbjudande och produkt.
 3. Samarbetet mellan Hållbar Teknik och Online har utvecklat personliga relationer mellan företagens medarbetare. På så sätt har utveckling av argumentation, tillvägagångssätt och lojalitet bidragit till en hög konverteringsandel.

Funderar du själv på hur du  med aktiv och uppsökande försäljning kan nå ut till fler potentiella kunder? Hör av dig så kan vi resonera om hur vi eventuellt kan hjälpa dig.

kundservice

Kopernicus

Kopernicus levererar solceller och installationer till privatpersoner i Sverige med visionen att leverera högkvalitativa solceller och energisystem för att främja användningen av förnybar energi. Engagemanget för teknisk innovation och en hållbar framtid överensstämmer med Onlines ambition att ge kunder en enastående support och bidra till en grönare värld.

Online hjälper sedan 2022 Kopernicus kunder med felsökning av växelriktare, router och andra solcellskomponenter genom en first line support och kundservice. Samarbetet har inneburit en avlastning för Kopernicus interna organisation samt att kunderna upplever en hög tillgänglighet.

Vilka har varit de huvudsakliga framgångsfaktorerna?

 • Online har arbetat nära Kopernicus för att bli djupt och fullt insatta i produkter och tjänster. Genom en omfattande utbildning och tillhandahållande av detaljerad FAQ från Kopernicus kan Onlines supportteam snabbt och effektivt erbjuda kunderna svar på frågor och ge tekniskt stöd.
 • Genom att agera som den primära kontaktpunkten för kunderna och med en tydlig ansvarsfördelning av ärendehantering har effektiviteten ökat samt arbetstid frigjorts. Kopernicus eget team har kan fokusera på strategiska initiativ och fortsatt utveckling av sina solcellslösningar.
 • Den upprättade samarbetsstrukturen har säkerställt att ärenden kan eskaleras när det behövs för att säkerställa att kunden får den bästa och effektivaste lösningen på sitt ärende.

Partnerskapet med Kopernicus har varit präglats av ett ömsesidigt förtroende och stark vilja att samarbeta för att ge kunderna en så bra och friktionsfri service som möjligt. Med Onlines First Line Support har vi tillsammans förstärkt deras Kopernicus varumärke och skapat nöjda och lojala kunder.

Vi hjälper också gärna dig och dina kunder för att skapa så enkla och friktionsfria kundrelationer som möjligt. Hör av dig så berättar vi mer.

leadskonvertering

Clean Water Tech

Alnarp Cleanwater Technology AB erbjuder bioreningsverk för enskilda avlopp som passar både permanentboende och fritidshus. Alnarp Cleanwater ville öka försäljningen och anlitade Online för marknadsföring och bokning av möten åt Alnarps säljare.

Så här gjorde vi

 1. Alnarp skickade en lista med fastighetsbeteckningar till Online. Online klädde på fastighetsbeteckningarna med adresser och adderade därefter kontaktuppgifter till respektive fastighetsägare.
 2. Ett vykort i A5-format skickades ut till fastighetsägarna som presenterade Alnarp Cleanwater Technologys bioreningsverk och fördelarna med detta.
 3. Utskicket följdes upp cirka en vecka senare med telefonsamtal från Alnarp Cleanwater som utfördes av Onlines säljare. Syftet med samtalet var att inleda en dialog, väcka intresse för bioreningsverket och därefter boka ett möte med Alnarps säljare.

Utfall

Alnarp Cleanwater fick genom aktiviteten in fler nya kunder som köpte ett bioreningsverk jämfört med uttalade målsättningar. Att utfallet blev bra påverkades av tre faktorer:

 • Alnarp Cleanwater har en mycket tydlig kundgrupp som är lätt att identifiera kontaktuppgifterna till.
 • Produkten har tydliga ekonomiska USPar i form av kostnadsbesparingar för fastighetsägaren samt är lättskött.
 • Online utvecklade tillsammans med Alnarp kommunikationen. Ett bioreningsverk är en teknisk produkt men genom att skapa en kommunikation som var enkel att förstå blev det ett enkelt och naturligt beslut för kunden att intressera sig för Alnarp Cleanwaters erbjudande.

Vi hjälper gärna dig också att resonera om hur vi kan nå ut och väcka intresse för dina produkter eller tjänster samt konvertera potentiella kunder till direkta säljleads. Hör av dig så berättar vi mer.

support

Vodafone

Online har levererat 1st line support till Vodafones kunder sedan 2019 för tjänsten IITC, Internet in the car. IITC är en Wi-fi hotspot som ger bilen och andra enheter internetuppkoppling.

Supporten är öppen året runt mellan 08:00-18:00 och täcker Danmark, Norge och Sverige. Genom tjänsten får nya och befintliga kunder snabb hjälp vid vanligt förekommande frågor, till exempel att komma igång med tjänsten, abonnemangsfrågor eller enklare felsökning.

Ärenden som inte kan lösas direkt skickas vidare till 2nd line support för konsultation innan återkoppling till kunden. Detta säkerställer en smidig och effektiv supportkedja, i vilken 2nd eller 3rd line support aldrig har direktkontakt med slutkunden. Vid mer komplexa ärenden erbjuds alltid kunderna tillfälliga tjänster kostnadsfritt så att de kan fortsätta använda tjänsten medan ärendet utreds vilket förstärker upplevelsen av Vodafone.

Online stöttar Vodafone genom hantering av mindre komplexa ärenden vilket avlastar den interna organisationen. För Vodafones kunder ökar kundupplevelsen genom tillgång till snabb service med en väntetid på under en minut.

Vi hjälper gärna dig och dina kunder också för att få en enklare vardag. Hör av dig så berättar vi mer.

Om Online

70 milj SEK årsomsättning

Topp 10 kunder i oms

5,6 år genomsnitt relation

Tjänster på 5 marknader

Följer ISO 27001

Snittålder 34 år

Anställningstid snitt 3,8 år

e-NPS 30

Net Promoter Score 53

Snitt 8,7

>130 anställda

Insikter

keyboard_arrow_up