Vi förstärker och blir en naturlig del av våra kunders kundservice & försäljning

Vi hjälper dig att skapa, förvalta och utveckla dina kundrelationer. Vi förstärker din affär genom att kombinera smart teknik med spetskompetens inom försäljning och service. Vi ökar hållbarheten i din affär genom att hjälpa dig att skapa lojala kunder som köper mer.

Historia & framtid

Vi har sedan starten 1993 i Lund utvecklat försäljning och service åt andra företag. Sedan dess har vi hanterat miljontals kunddialoger i alla kanaler. Vi insåg tidigt att hållbara kundrelationer skapas genom att ta ansvar för de förväntningar som kunden har vid köp av en vara. Vi hjälper våra uppdragsgivare att uppnå detta.

Det här är vi

Online är byggt av människor med entreprenörskap och personligt driv. Med engagerat medarbetarskap har vi från början ständigt sökt och hittat nya vägar att förbättras och utvecklas. En kultur som främjar idéskapande på alla nivåer har varit en stor framgångsfaktor. Vi arbetar som bäst tillsammans, även om inte alla arbetar nära varandra.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig! Vi svarar dig så snabbt vi kan.

Vi är…

Pålitliga

Vi förtjänar vårt förtroende genom att alltid vara pålitliga. Vi ger och tar ansvar i alla led samtidigt som vi är lyhörda för våra egna och kunders behov. Vi arbetar ihärdigt för att genomföra det vi har tagit ansvar för att göra. Vi har ett trevligt bemötande som sprider sig när vi kommunicerar med och tar hand om varandra. Vår pålitlighet skapar trovärdighet som inger trygghet.

Omtänksamma

Vi tar ansvar som arbetsgivare, och vi tar ansvar för varandra. Vi är tillmötesgående vad gäller enskilda behov och kommunicerar med en förstående inställning. Vi bygger nära relationer med målet att alla ska känna en stor delaktighet. Vi visar hänsyn, lyssnar och är hyggliga. Vi är lyhörda och kommunicerar aktivt, vilket gör det lättare att förstå människans, kundens och verksamhetens behov.

Nyfikna

Vi är nyfikna på framtidens möjligheter. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet och bidrar till vår gemensamma utveckling. Vi är kreativa och hittar nya lösningar och affärsmöjligheter, och vi har modet att ställa krav på varandra och våra kunder. Vi har en positiv inställning till förändringar och varandras olikheter, vilket ger oss fler möjligheter.

Förutseende

Vi är fantasifulla och kreativa och arbetar med framförhållning. Vi är lyhörda för vår omgivning och vill alltid lära oss mer. Vi tar till oss nya idéer och undersöker om vi kan utveckla dem själva eller i grupp. En proaktiv kommunikation med positiv jargong skapar möjligheter för vår gemensamma utveckling.

Engagerade

Vi arbetar engagerat och lyfter varandras initiativ, vilket bidrar till vår gemensamma utveckling. Vi har ett transparent arbetssätt som inkluderar och ger förståelse. I kombination med att vi har roligt skapar det motivation och engagemang.

Tillsammans tar vi ansvar för vår framgång, där vi skapar värde för våra kunder och oss själva.

DELAKTIGHET, ENGAGEMANG OCH KULTUR

För att lyckas och skapa resultat för såväl Online och våra medarbetare samt våra kunder krävs engagemang från alla håll – ett engagemang som bottnar i vårt aktiva val att arbeta med varandra och inkludera alla, och vårt gemensamma ansvar för vår dagliga miljö.

Vi tror att arbetet blir lyckosamt om man trivs med sitt arbete och tillåts att ha roligt med kollegorna samtidigt som man har förtroende för ledarskapet.

För att lyckas med dessa målsättningar har vi etablerat en stark kultur som bygger på våra respektfulla värderingar och insikten att det är vi tillsammans som skapar våra framgångar.

Meny