Vi förstärker och blir en naturlig del av våra kunders kundservice & försäljning

Vi hjälper dig att skapa, förvalta och utveckla dina kundrelationer. Vi förstärker din affär genom att kombinera smart teknik med spetskompetens inom försäljning och service. Vi ökar hållbarheten i din affär genom att hjälpa dig att skapa lojala kunder som köper mer.

Historia & framtid

Vi har sedan starten 1993 i Lund utvecklat försäljning och service åt andra företag. Sedan dess har vi hanterat miljontals kunddialoger i alla kanaler. Vi insåg tidigt att hållbara kundrelationer skapas genom att ta ansvar för de förväntningar som kunden har vid köp av en vara. Vi hjälper våra uppdragsgivare att uppnå detta.

Det här är vi

Online är byggt av människor med entreprenörskap och personligt driv. Med engagerat medarbetarskap har vi från början ständigt sökt och hittat nya vägar att förbättras och utvecklas. En kultur som främjar idéskapande på alla nivåer har varit en stor framgångsfaktor. Vi arbetar som bäst tillsammans, även om inte alla arbetar nära varandra.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig! Vi svarar dig så snabbt vi kan.

Tillsammans är vi…

Pålitliga

Vi arbetar ihärdigt för att genomföra det vi har tagit ansvar för att göra.

Omtänksamma

Vi visar hänsyn och lyssnar vilket gör det lätt att förstå den enskildes, kundens och verksamhetens behov.

Nyfikna

Vi har en positiv inställning till idéer, förändringar och olikheter som ger oss fler möjligheter.

Förutseende

Vi är fantasifulla, kreativa, och arbetar med framförhållning.

Engagerade

Vi arbetar engagerat och lyfter varandras initiativ som bidrar till vår gemensamma utveckling..

Tillsammans tar vi ansvar för vår framgång, där vi skapar värde för våra kunder och oss själva.

DELAKTIGHET, ENGAGEMANG OCH KULTUR

För att lyckas och skapa resultat för såväl Online och våra medarbetare samt våra kunder krävs engagemang från alla håll – ett engagemang som bottnar i vårt aktiva val att arbeta med varandra och inkludera alla, och vårt gemensamma ansvar för vår dagliga miljö.

Vi tror att arbetet blir lyckosamt om man trivs med sitt arbete och tillåts att ha roligt med kollegorna samtidigt som man har förtroende för ledarskapet.

För att lyckas med dessa målsättningar har vi etablerat en stark kultur som bygger på våra respektfulla värderingar och insikten att det är vi tillsammans som skapar våra framgångar.

Meny