Historia & framtid

Sedan starten 1993 i Lund har vi utvecklat försäljning och service åt andra företag. Vi har hanterat miljontals kunddialoger i alla kanaler och insåg tidigt att hållbara kundrelationer skapas genom att infria kunders förväntningar vid köp av en vara. Vi hjälper våra uppdragsgivare att uppnå det.

Det här är vi

Online är byggt av entreprenörer och personligt driv. Med engagerat medarbetarskap söker vi ständigt och hittar nya vägar att förbättras och utvecklas. En kultur som främjar idéskapande på alla nivåer har varit en stor framgångsfaktor för Online. Vi arbetar som bäst tillsammans, även om inte alla arbetar nära varandra.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig!

Historia & framtid

Sedan starten 1993 i Lund har vi utvecklat försäljning och service åt andra företag. Vi har hanterat miljontals kunddialoger i alla kanaler och insåg tidigt att hållbara kundrelationer skapas genom att infria kunders förväntningar vid köp av en vara. Vi hjälper våra uppdragsgivare att uppnå det.

Det här är vi

Online är byggt av entreprenörer och personligt driv. Med engagerat medarbetarskap söker vi ständigt och hittar nya vägar att förbättras och utvecklas. En kultur som främjar idéskapande på alla nivåer har varit en stor framgångsfaktor för Online. Vi arbetar som bäst tillsammans, även om inte alla arbetar nära varandra.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig!

Tillsammans är vi…

Pålitliga

Vi arbetar ihärdigt för att genomföra det vi har tagit ansvar för att göra.

Omtänksamma

Vi visar hänsyn och lyssnar. Det gör det lätt att förstå den enskildes, kundens och verksamhetens behov.

Nyfikna

Vi är positiva till idéer, förändringar och olikheter som ger oss större möjligheter.

Förutseende

Vi är fantasifulla, kreativa, och arbetar med framförhållning.

Engagerade

Vi arbetar engagerat och lyfter varandras initiativ som bidrar till vår gemensamma utveckling.

Tillsammans tar vi ansvar för vår framgång, där vi skapar värde för våra kunder och oss själva.

För att skapa resultat och framgång för Online, för våra medarbetare och våra kunder krävs engagemang från alla håll.
Ett engagemang som bottnar i vårt val att arbeta med varandra, där alla inkluderas.

Vi tror att arbetet blir lyckosamt om man är stolt över sitt arbete och bidrag till helheten, om man tillåts att ha roligt med kollegorna samtidigt som man har förtroende för ledarskapet.

Insikter

keyboard_arrow_up