På två månader hjälpte Online en nystartad tandläkarklinik att gå från att inte ha några kunder till att få 250 bokade undersökningar.

Här beskrivs hur detta möjliggjordes genom att rikta ett relevant erbjudande till en utvald målgrupp och hur Onlines innesäljare användes för att skapa personlig och direkt kontakt med potentiella kunder.

Utmaning

En nystartad tandläkarklinik behöver snabbt kunder för att täcka investeringskostnader som krävs för att starta verksamheten.

Onlines kund i Västra Götaland stod inför denna utmaning. Från och med starten den 1 oktober 2019 behövde 200 rutinundersökningar genomföras per månad. I början av september fanns inte en enda tid bokad och för att råda bot på detta fick Online uppdraget att löpande förse mottagningen med nya kunder.

Lösning

Online gjorde ett demografiskt urval av privatpersoner. Urvalet baserade sig på ålder, årlig inkomst och geografiskt avstånd till mottagningen. Ambitionen var att rikta aktiviteten mot en målgrupp som sällan eller aldrig besökte en tandläkare för att få sina tänder undersökta.

Online tog fram ett kommunikationsmaterial som avsågs att användas i kontakten med de potentiella kunderna. Materialet presenterade hur enkelt det var för kunden få en rutinundersökning, vilken nytta det var att få sina tänder undersökta regelbundet samt att kostnaden var förhållandevis låg. Argument fanns även för att kunden borde prova en ny tandläkarmottagning i händelse av att de redan gick till annan tandläkaren regelbundet.

Kliniken berättade att kunder med behov av tandimplantat är väldigt lönsamma för kliniken, därför tog vi tillsammans fram ett erbjudande. Online skapade i samband med det ett material för att presentera till potentiella kunder.

Mottagningen föreslog initialt att undersökningen skulle vara i det närmaste gratis för kunden, vilket Online avrådde. Fel kunder skulle kunna attraheras av erbjudandet samt att ett verkligt pris signalerar att det var en seriös och kvalitativ mottagning. Erbjudandet blev slutligen ett rimligt men rabatterat pris.

Online utbildade tre innesäljare för att via telefon kontakta de potentiella kunderna.

För de som tackade ja till erbjudandet genomfördes bokningen av säljaren i tre steg:

  1. Bokning genomfördes direkt av säljaren på klinikens hemsida. Detta säkerställde korrekt bokade tider samt att kunden fick tandläkarens namn, datum, tid och om besöket var hos en tandhygienist eller tandläkare.
  2. SMS-bekräftelse med klinikens adress, tid och datum för besöket och kontaktuppgifter till kliniken skickades ut direkt efter samtalet.
  3. Vid behov skickades det även ut påminnelser till kunder 24 timmar innan besöket för att minska ”no-show”-risken.

Resultat

Online lyckades med att boka 250 undersökningar på två månader varav 15 % var för tandimplantatskontroll. Detta ledde i sin tur till ökat antal implantatsoperationer.

Antalet genomförda telefonsamtal per timme uppgick till i genomsnitt 11 och antalet bokade undersökningar till 0,7 per timme.

Med en riktad säljaktivitet uppnåddes hög effektivitet och kliniken lyckades få det kundunderlag som krävdes vid start.

Behöver du hjälp att nå ut till nya kunder?

Kontakta Online via www.onlinesverige.se så diskuterar vi gärna hur vi skulle kunna hjälpa dig.

keyboard_arrow_up