SÅ NÖJDA ÄR VÅRA KUNDER – RESULTAT AV KUNDNÖJDHETSUNDERSÖKNINGEN HÖSTEN 2020

Ett stort tack till alla våra kunder som tog sig tid att hjälpa oss! Genom att delta i vår kundnöjdhetsundersökning har ni försett oss med kunskap om vad vi gör bra och vad vi ska fortsätta göra för att leverera värdefulla tjänster till er verksamhet.

Det här visade vår kundnöjdhetsundersökning som genomfördes i oktober 2020:

 • Våra kunder tycker att vi presterar speciellt bra på bemötande, samarbetsförmåga och att vara tillgängliga för dem.
 • I NPS-mätningen har vi 62 % ambassadörer, den andel som ger betyget 9 eller 10, och ett genomsnittsvärde på 53. Frågans formulering var hur sannolikt det är att du skulle rekommendera Online till en vän eller kollega som behöver hjälp med försäljning eller kundservice.

Bedömningsområden som korrelerar med NPS-frågan är samarbetsförmåga, personalens kompetens och den kvalitet vi levererar i våra tjänster. För att nå ännu högre visar NPS-mätningen att vi ska fortsätta att vara rådgivande men förstärka denna del än mer då detta har ett samband med NPS-betyget.

 • Vi får 82 % i NKI (Nöjd-Kund-Index). På den tiogradiga skalan är medelbetyget 8,6 på frågan hur nöjd du är totalt sett med Online som leverantör. Mätningen av NKI bygger på tre frågeställningars medelvärden som indexeras 0-100:
  • Om du tänker på all din erfarenhet av Online, hur nöjd är du totalt sett?
  • Hur väl uppfyller Online dina förväntningar på ett företag som ska främja din försäljning och/eller service mot dina kunder?
  • Föreställ dig ett företag som ska hjälpa dig att öka din kundupplevelse hos dina kunder som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån ett sådant företag upplever du att Online är?

Undersökningen visar ett genomgående positivt resultat där vi presterar bra på majoriteten av de områden som det ställdes frågor på. Det är få som har haft några förslag på förbättringsområden. Under kommande år kommer vi att utveckla våra arbetsmetoder avseende rådgivning under pågående projekt för att förbättra resultaten på både kort såväl som på lång sikt.

Vi är också mycket stolta över alla på Online som genom sitt arbete bidrar till att vi har så pass nöjda kunder och som dagligen arbetar för att utveckla våra samarbeten!

Om undersökningen

Genom kundnöjdhetsundersökningen ska både kvantitativa mått och kvalitativ information inhämtas gällande relationen och uppfattningen om Online och våra tjänster. Resultatet ska även identifiera vilka åtgärder som påverkar nöjdhet och lojalitet och vilka prioriteringar som vi behöver göra. Syftet med undersökningen är:

 • Hur upplever kunderna Online?
 • Hur presterar Online på ett antal olika områden/kontaktytor?
 • Vilka områden som driver nöjdhet och vilka som behöver prioriteras för att uppnå ökad lojalitet och kundnöjdhet?
 • Framtida utvecklingsområden?
 • Nyckeltal att mäta över tid.

Undersökningen genomfördes enligt följande upplägg

Metod:                                Webbaserade intervjuer, individuella e-postlänkar

Målgrupp:                           Kunder till Online

Urvalsram:                          Register med e-postadresser

Bruttourval                         73 kontakter

Svarsfrekvens                    48 %

Nettourval                          34 kompletta intervjuer

Intervjulängd                     5 minuter

Utförare                              Market Insight AB

keyboard_arrow_up